• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
אנטיביוטיקה

השתלת צואה – האם זה מגעיל מדי?

מחקר שבחן את גישתם של מטופלים לטיפול בהשתלת צואה מצאו כי על אף שמטופלים רבים דיווחו על תחושת דחייה מהטיפול, רובם השיבו כי יהיו מוכנים לקבלו במקרה הצורך

26.02.2013, 10:27

זיהום ב- C. difficile מטופל באופן שגרתי באנטיביוטיקה, אולם במקרים רבים (10%–35%) הזיהום חוזר למרות טיפול אנטיביוטי, ובטיפול בזיהום חוזר הסיכוי לכישלונו של טיפול אנטיביוטי גבוה יותר. אחת מאפשרויות הטיפול המבטיחות במקרים אלו היא השתלת צואה (FMT – fecal microbiota transplantation). בטיפול זה מושתל במעי המטופל תרחיף צואה של תורם בריא באמצעות צנתר (nasogastric tube). במחקר זה נבחנה גישתם של המשתתפים כלפי טיפול זה ונכונותם לקבלו במקרה הצורך.

המשתתפים השיבו לשאלות לאחר שהוצגו בפניהם תסמיני זיהום ב-C. difficile וטיפולים אפשריים. בשלב הראשון כונה הטיפול בהשתלת צואה "floral reconstitution”, מבלי להסביר את מהותו, ובשלב השני הוסבר כי מדובר בהשתלת צואה.

נכללו 191 משתתפים, מהם 70% נשים, ו-59% מעל גיל 49. לאחר השלב הראשון ציינו 85% כי יעדיפו לקבל את הטיפול החדש על פני טיפול אנטיביוטי בלבד. לאחר השלב השני שינו את דעתם 16 משתתפים, אך לא נמצא הבדל מובהק במספר המשתתפים שציינו כי יעדיפו את הטיפול החדש. מתוך המשתתפים שציינו כי יסרבו לטיפול בהשתלת צואה לאחר השלב השני, 43% ציינו כי הם מודאגים לגבי בטיחות הטיפול, ו-35% אמרו כי הטיפול "מגעיל מדי".

90% מהמשתתפים היו מוכנים לקבל טיפול בהשתלת צואה אם היה ניתן כגלולה. 94% ציינו כי היו בוחרים בטיפול בהשתלת צואה אם היה מומלץ על ידי הרופא המטפל שלהם. משתתפים דיווחו על דחייה הן מכיוון שמדובר בצואה, והן כיוון שהטיפול כרוך בהחדרת nasogastric tube.

כשהתבקשו המשתתפים לדרג את תחושת הדחייה מהטיפול, דירגו נשים תחושת דחייה רבה יותר מאשר גברים, ומשתתפים קשישים (מעל גיל 65) דירגו תחושת דחייה רבה יותר מאשר צעירים.

החוקרים מסכמים כי מטופלים חשים תחושת דחייה צפויה מטיפול בהשתלת צואה, אך יהיו מוכנים בכל זאת לשקול את הטיפול במקרה הצורך, במיוחד אם טיפול זה יומלץ על ידי הרופא המטפל.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Zipursky et al.; Patient Attitudes Toward the Use of Fecal Microbiota Transplantation in the Treatment of Recurrent Clostridium difficile Infection,Clin Infect Dis. 2012 Dec;55(12):1652-8.

נושאים קשורים:  אנטיביוטיקה,  c. Difficile,  השתלת צואה,  Fecal microbiota transplantation,  מחקרים
תגובות