• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
שחמת

טיפול באלבומין יעיל לחולים בשחמת הכבד הסובלים מזיהום חיידקי

לטיפול באלבומין בשילוב עם טיפול אנטיביוטי השפעה מיטיבה על תפקוד הכליה ומחזור הדם בקרב חולי שחמת הסובלים מזיהום חיידקי

15.01.2013, 06:29

זיהומים חיידקיים שכיחים בקרב הסובלים משחמת חמורה (advanced cirrhosis) והם גורם שכיח לאשפוז ולמוות. אי-ספיקת כליות היא אחד הסיבוכים השכיחים של SBPי(spontaneous bacterial peritonitis) ושל זיהומים אחרים בקרב הסובלים משחמת, והיא כרוכה בסיכון מוגבר למוות.

טיפול באלבומין מסייע במניעת הידרדרות תפקוד מחזור הדם והתפתחות אי-ספיקת כליות בקרב חולי שחמת הסובלים מ-SBP, ולפי הנחיות הטיפול מומלץ להשתמש בו במקרים אלו. לא ברור אם לטיפול באלבומין השפעה דומה בזיהומים חיידקיים מלבד SBP.

צילום מיקרוסקופי של כבד עם שחמת הכבד (מקור צילום: ויקיפדיה)

צילום מיקרוסקופי של כבד עם שחמת הכבד (מקור צילום: ויקיפדיה)

במחקר זה, שנערך בספרד, נכללו 110 חולי שחמת הכבד שסבלו מזיהום חיידקי שאינו SBP. המשתתפים הוקצו אקראית לטיפול באלבומין (במינון של 1.5 גרם לק"ג משקל גוף ביום הראשון, ו-1 גרם לק"ג משקל גוף ביום השלישי) נוסף לטיפול באנטיביוטיקה, או לטיפול אנטיביוטי בלבד (קבוצת הביקורת). התוצאה העיקרית הייתה שרידות לאחר שלושה חודשים. התוצאות המשניות כללו השפעה על תפקוד הכליות, התפתחות אי-ספיקת כליות והשפעה על תפקוד מחזור הדם.

גילם הממוצע של המשתתפים היה כ-56 שנים. בקבוצת האלבומין נראתה ירידה ברמות הקריאטינין במשך 14 יום, לעומת עלייה בקבוצת הביקורת, אולם ההבדל לא נמצא מובהק סטטיסטית. עם זאת, בהשוואת ערכי הקריאטינין נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות (לטובת קבוצת האלבומין) ביום 3 וביום 7 לטיפול, וכן הבדל מובהק בערכי eGFR ביום 7 לטיפול. כמו כן נראתה נטייה בלתי מובהקת לירידה בשכיחות type 1 hepatorenal syndrome בקבוצת האלבומין.

בקבוצת האלבומין נראה שיפור בתפקוד בנפח הדם האפקטיבי בעורקים: נראתה ירידה מובהקת ב- plasma renin activity, ברמת האלדוסטרון וברמת הנוראפינפרין במשך 14 יום, לעומת עלייה בלתי מובהקת בקבוצת הביקורת. כמו כן נראתה בקבוצת האלבומין עלייה ברמת ANP, לעומת היעדר שינוי בקבוצת הביקורת. נוסף לכך לא נראה שינוי בלחץ הדם הממוצע בקבוצת האלבומין לעומת ירידה בקבוצת הביקורת.

לא נראה הבדל מובהק בין הקבוצות בשיעור השרידות לאחר 3 חודשים. עם זאת, כאשר הובאו בחשבון גורמים נוספים המשפיעים על השרידות, נמצא כי טיפול באלבומין היה גורם מנבא לגבי שרידות.

החוקרים מסכמים כי לטיפול באלבומין בנוסף לטיפול אנטיביוטי לחולי שחמת הסובלים מזיהום חיידקי (שאינו SBP) הייתה השפעה מיטיבה על תפקוד הכליה ועל תפקוד מחזור הדם, וייתכן שגם על השרידות. דרושים מחקרים נוספים בקנה מידה גדול יותר על מנת לאשר את הממצאים.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Guevara et al.; Albumin for bacterial infections other than spontaneous bacterial peritonitis in cirrhosis. A randomized, controlled study, J Hepatol. 2012 Oct;57(4):759-65

נושאים קשורים:  שחמת,  זיהום חיידקי,  אלבומין,  SBP,  מחקרים
תגובות