• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
פולימורפיזם

גורם גנטי לתגובה לפלסבו?

פולימורפיזם בגן לאנזים COMT האחראי לפירוק דופאמין נמצא קשור לתגובה מוגברת לפלסבו בקרב משתתפים הסובלים מתסמונת המעי הרגיז

12.12.2012, 11:58

טיפול באמצעות פלסבו מוביל לשיפור קליני במגוון הפרעות. זיהוי מאפיינים הקשורים בתגובה לפלסבו יסייע גם בטיפול הרפואי וגם בניהול מחקרים קליניים. פעילות דופאמין נמצאה קשורה בתגובה לפלסבו. לאחר הפרשתו מפונה דופאמין מהחלל הסינפטי באמצעות ספיגה מחדש על ידי DATי(dopamine reuptake transporter), או מפורק על ידי האנזימים monoamine oxidase A/B או catechol-o-methyltransferaseי(COMT). בקורטקס הפרפרונטלי חשיבותו של האנזים COMT בפינוי הדופאמין גבוהה יותר. פולימורפיזם שכיח באנזים זה גורם להחלפה של חומצת האמינו valine ב-methionine באתר 158 (val158met). האיזופורם המכיל methionine באתר 158 יציב פחות ולכן פעילותו נמוכה יותר. הומוזיגוטים לאלל met מפגינים ביצועים טובים יותר במבחנים קוגניטיביים של תפקוד ביצועי, וכן רגישות מוגברת לכאב בהשוואה להטרוזיגוטים או הומוזיגוטים לאלל val.

פלסבו (אילוסטרציה)

פלסבו (אילוסטרציה)

במחקר זה נבחנה השפעת הפולימורפיזם באנזים COMT על התגובה לפלסבו. במחקר קודם שבוצע על ידי אותה קבוצה, נכללו משתתפים הסובלים מתסמונת המעי הרגיז (IBS), שהוקצו אקראית לאחת משלוש זרועות – היעדר טיפול (רשימת המתנה), טיפול בפלסבו (מכשיר אקופונקטורה שתוקף כפלסבו) בסביבה "עסקית", וטיפול ב"פלסבו מועשר" שקיבלו טיפול בפלסבו על ידי מטפל תומך שהביע אמון בהצלחת הטיפול. הצלחת הטיפול נמדדה על פי מדד IBS-SSSי(IBS symptom severity scale) הכולל דרוג לגבי חמישה ממרכיבי התסמונת – חומרת כאב הבטן, תדירות כאב הבטן, חומרת תפיחות הבטן, היעדר שביעות רצון מתכיפות היציאות ומידת הפגיעה באיכות החיים – ונע בין 0 ל-500 (ציון גבוה יותר משקף תסמינים חמורים יותר). כצפוי, טיפול בפלסבו מועשר היה יעיל יותר מטיפול בפלסבו, שהיה יעיל יותר מהיעדר טיפול.

במסגרת מחקר זה נבחנו דגימות דם של 104 מהמשתתפים על מנת לאפיין את האללים של האנזים COMT. נמצא כי 55 מהם היו הטרוזיגוטים, 29 הומוזיגוטים לאלל val ו-20 הומוזיגוטים לאלל met.

נמצא קשר בין מספר האללים מסוג met לבין השפעת הפלסבו על הציון במדד IBS-SSS. בהומוזיגוטים לאלל met נמצאה מידת השיפור הגבוהה ביותר, בהומוזיגוטים לאלל val נמצאה מידת השיפור הנמוכה ביותר, ובהטרוזיגוטים השפעה בינונית של הטיפול בפלסבו. התגובה הרבה ביותר לטיפול בפלסבו נמצאה בהומוזיגוטים לאלל met שטופלו בפלסבו מועשר, אך השפעה קטנה יותר של אלל met נמצאה גם לגבי טיפול בפלסבו בלבד – בעוד בקרב משתתפים ברשימת ההמתנה לא נמצאה השפעה של סוג האלל.

במדדים אחרים של חומרת המחלה – השאלה "האם הושגה הקלה מספקת בתסמיניך?” ומדד global improvement scale – הייתה השפעת הפולימורפיזם ברורה פחות.

החוקרים מסכמים כי על פי התוצאות, פולימורפיזם val158met באנזים COMT עשוי להיות ביומרקר לסיכוי לתגובה לפלסבו בקרב מטופלים הסובלים מ-IBS – מצב שהוא פונקציונלי במהותו. נוסף לכך, הפולימורפיזם יכול להסביר במידה מסוימת את נטייתם של מטופלים שונים להגיב במידה שונה לגילוי אמפתיה וחום מצד המטפל.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Hall et al.; Catechol-O-Methyltransferase val158met Polymorphism Predicts Placebo Effect in Irritable Bowel Syndrome, PLoS One. 2012;7(10):e48135

נושאים קשורים:  פולימורפיזם,  פלסבו,  COMT,  דופאמין,  מחקרים
תגובות