• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
שחמת

יעילות vWF באיתור יתר לחץ דם פורטלי

רמת vWF-Ag גבוהה קשורה ליתר לחץ דם פורטלי משמעותי קלינית ולסיכון מוגבר לסיבוכים

06.11.2012, 18:12

יתר לחץ דם פורטלי גורם לרבים מסיבוכי שחמת הכבד (מיימת, דמם מדליות ו-decompensation). אבחנה מוקדמת של יתר לחץ דם פורטלי וטיפול מוקדם יכולים להוביל לירידה בתמותה עקב סיבוכים. הבדיקות המאפשרות אבחון יתר לחץ דם פורטלי כוללות מדידה ישירה של מפל הלחצים בווריד הפורטלי (HVPG – Hepatic venous pressure grasdient), שהיא בדיקה פולשנית הזמינה במרכזים מתמחים בלבד, או בדיקת transient elastography, שאינה פולשנית אך עלותה והעובדה שאינה זמינה במרכזים רפואיים קטנים מגבילים את השימוש בה.

von Willebrand factor antigenי(vWF-Ag) מופרש מתאי אנדותל משופעלים. רמתו של vWF-Ag אצל חולי שחמת הכבד נמצאה גבוהה, אך משמעותה הקלינית לא ברורה. במחקר זה נבחן הקשר בין רמת vWF-Ag לבין יתר לחץ דם פורטלי וסיבוכיו.

יתר לחץ דם (אילוסטרציה)

יתר לחץ דם (אילוסטרציה)

במסגרת המחקר, שנערך במרכז רפואי גדול בוינה, עברו המשתתפים בדיקה של רמת vWF-Ag, בדיקת transient elastography וכן מדידה ישירה של HVPG. ערך שמעל 10 מ"מ כספית נחשב כיתר לחץ דם פורטלי בעל משמעות קלינית (CSPH – clinicaly significant portal hypertension). כמו כן נבחנה היארעות סיבוכים.

נכללו 286 משתתפים (205 גברים, גיל ממוצע – 56 שנים). נמצאה קורלציה מובהקת בין רמת vWF-Ag לבין HVPGי(P<0.0001). כמו כן, רמת vWF-Ag גבוהה אפשרה חיזוי של הסיכון ל-CSPH, באופן עצמאי מהדירוג במדד Child-Pugh. רמות גבוהות של vWF-Ag נמצאו קשורות באופן מובהק בסיכון מוגבר לדליות ולמיימת.

בקרב מטופלים יציבים (compensated), ערך סף של 241% בבדיקת רמת vWF-Ag אפשר איתור CSPH ברמת דיוק גבוהה – AUC=0.85 ,PPV – 87% ,NPV – 80% (ערך AUC בבדיקת transient elastography היה 0.907). בקרב מטופלים אלו, במקרים שבהם נמצא vWF-Ag>315%, נמצאה גם תמותה בשכיחות גבוהה יותר מאשר במקרים שבהם הערכים היו נמוכים יותר (25% תמותה לאחר 15 חודשים לעומת 53 חודשים, P<0.001), וכן משך זמן קצר יותר עד ל-decompensation (חציון של 32 חודשים לעומת 59 חודשים).

גם בקרב מטופלים במצב decompensation נמצא סיכון גבוה יותר לתמותה במקרים שבהם רמת vWF-Ag>315% – תמותה של 25% נראתה לאחר 7 חודשים, לעומת 37 חודשים כאשר הערכים היו נמוכים יותר (P=0.002).

בחיזוי התמותה, רמת vWF-Ag אפשרה חיזוי מדויק במידה דומה לזו של מדד MELD (ערכי AUC היו 0.71 לגבי רמת vWF-Ag ו-0.65 לגבי MELD).

החוקרים מסכמים כי מדידת רמת vWF-Ag היא אמצעי זמין וזול המאפשר חיזוי יתר לחץ דם פורטלי בעל משמעות קלינית וחיזוי הסיכון לתמותה בקרב חולי שחמת הכבד, ויש אפשרות כי רמת vWF-Ag תוכל להיות כלי שימושי במסגרת אלגוריתמים אבחנתיים וטיפוליים.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Ferlitsch et al.; von Willebrand Factor as New Noninvasive Predictor of Portal Hypertension, Decompensation and Mortality in Patients With Liver Cirrhosis, Hepatology. 2012 Oct;56(4):1439-47

נושאים קשורים:  שחמת,  von Willebrand Factor Antigen,  יתר לחץ דם פורטלי,  מחקרים
תגובות