• יו"ר: פרופ' חיים שירין
  • מזכיר: ד"ר ליאור כ"ץ
  • גזבר: פרופ' ריפעת ספדי
  • חברי איגוד: ד"ר טובה רייניס, ד"ר מיכל אופנהיים, ד"ר נעים אבו-פרחה וד"ר לב ליכטנשטיין
מחלת קרוהן

אדאלימומב (יומירה) עשוי לסייע בריפוי הרירית בקרב חולי קרוהן

אדאלימומב משרה ושומר על ריפוי של הרירית בקרב חולי קרוהן: נתונים מניסוי EXTEND

08.03.2012, 12:43

ניסוי זה בחן את היעילות של אדאלימומב (יומירה, אבוט) בהשריית ריפוי של הרירית בקרב חולי קרוהן (CD).

בניסוי אקראי, כפול סמיות, מבוקר-אינבו (הרחבה של ניסוי בטיחות ויעילות של אדאלימומב, באמצעות ריפוי אנדוסקופי, EXTEND) שהעריך את יעילותו של אדאלימומב להשריה וריפוי של הרירית בקרב חולי קרוהן (CD), השתתפו 135 מבוגרים חולי CD אילאוקולונית בינונית עד חמורה.

דרגת כיביות הרירית בתחילת הניסוי תועדה באמצעות אילאוקולונוסקופיה. כל החולים קיבלו טיפול השריה (אדאלימומב מלעורי 160\80 מ"ג, בשבועות 0\2). בשבוע 4, חולקו החולים אקראית לקבוצות, וקיבלו 40 מ"ג אדאלימומב או אינבו, כל שבוע שני, עד שבוע 52. אדאלימומב בטיפול פתוח, ניתן לחולים שנראתה אצלם התפרצות של המחלה או שלא הגיבו לטיפול, החל משבוע 8. ריפוי הרירית עבר הערכה מחודשת באמצעות אילאוקולונוסקופיה בשבועות 12 ו-52.

אצל 27% מהחולים שקיבלו אדאלימומב נראה ריפוי רירית בשבוע 12 (המדד העיקרי) לעומת 13% מהחולים שקיבלו אינבו (P=0.056). בשבוע 52, שיעורי ריפוי רירית היו 24% ו-0%, בהתאמה (P<0.001). שיעורי רמיסיה, בהתבסס על מדד החומרה האנדוסקופי של מחלת קרוהן CDEIS, היו 52% עבור אדאלימומב ו-28% עבור אינבו בשבוע 12 (P=0.006) ו-28% ו-3%, בהתאמה, בשבוע 52 (P<0.001).

שיעורי הרמיסיה הקלינית היו גדולים יותר בקרב חולים שקיבלו טיפול מתמשך באדאלימומב, לעומת אינבו, בשבועות 12 (47% לעומת 28%; P=0.021) ו-52 (33% לעומת 9%;  P=0.001).

דווח על 5 זיהומים חמורים (1 במהלך ההשריה ו-4 במהלך הטיפול הפתוח) ועל 3 זיהומים אופורטוניסטיים (1 בכל קבוצה במהלך שלב הסמיות הכפולה ו-1 במהלך הטיפול הפתוח).

החוקרים הסיקו כי לאחר טיפול השריה באדאלימומב, לחולי מחלת קרוהן פעילה, בינונית עד חמורה, הממשיכים לקבל אדאלימומב, יש סיכויים טובים יותר להשיג ריפוי של הרירית, לעומת מטופלים המקבלים אינבו.

מקור:

Adalimumab Induces and Maintains Mucosal Healing in Patients with Crohn's Disease: Data from the EXTEND Trial: Rutgeerts P. et al., Gastroenterology. 2012 Feb 8. Advance Online Publication.

נושאים קשורים:  מחלת קרוהן,  אדאלימומב,  מחקרים
תגובות