• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
רפואת עור

רמות גבוהות של חיידקי מעי אצל תינוקות מגנות מפני התפתחות אקזמה אטופית

במחקר זה נמצא קשר בין מגוון קטן של חיידקי מעי בחודש הראשון לחיים לבין אקזמה אטופית מאוחר יותר

קיימת מחלוקת בשאלה אם מגוון כולל קטן של פלורת המעיים בתקופת הילדות המוקדמת חשוב יותר מהימצאות לא רגילה/תקינה של זני חיידקים מסוימים, בכל הקשור להיארעות העולה של מחלה אלרגית. הופעתן של שיטות מולקולריות עוצמתיות, ללא-תרבית, מאפשרת לאפיין את כלל הפלורה (מיקרוביום) עד לרמת הסוג החיידקי בקוהורטים גדולים.

החוקרים ביקשו לבחון מגוון מיקרוביאלי ולאפיין את החיידקים הדומיננטיים בצואה במהלך השנה הראשונה לחיים, ביחס להתפתחות של אקזמה אטופית.

המגוון המיקרוביאלי וההרכב נותחו באמצעות פירוסקוונסינג בשיטת 454 של 16S rDNA (עם ברקוד) בדגימות צואה של 20 תינוקות בני שבוע, חודש ו-12 חודשים הסובלים מאקזמה הקשורה ל-IgE ושל 20 תינוקות ללא כל התבטאות אלרגית עד לגיל של שנתיים.

אצל תינוקות הסובלים מאקזמה הקשורה ל-IgE נמצא מגוון קטן יותר של כלל המיקרוביוטה בגיל חודש אחד (P=0.004) ומגוון קטן יותר של המערכה החיידקית – בקטרואידטס ושל הסוג – בקטרואידס, בגיל חודש אחד (P=0.02 ו-P=0.01) ושל המערכה החיידקית פרוטיאובקטריה בגיל 12 חודשים (P=0.02).

המיקרוביוטה הייתה פחות אחידה בגיל חודש לעומת גיל 12 חודשים, עם שונות גבוהה בין התינוקות. בגיל 12 חודשים, כאשר המיקרוביוטה התייצבה, פרוטיאובקטריה, המורכבת מאורגניזמים גרם-שליליים, הייתה נפוצה יותר בקרב תינוקות ללא התבטאות אלרגית (ניתוח אמפירי של התבטאות גנטית דיגיטלית בבדיקת R [edgeR], P =0.008, q = 0.02).

החוקרים הסיקו כי מגוון קטן של חיידקי מעי במהלך החודש הראשון של החיים קשור לאקזמה אטופית לאחר מכן.

מקור:

Low diversity of the gut microbiota in infants with atopic eczema: Abrahamsson TR. et al., J Allergy Clin Immunol. 2011 Dec 6. Advance Online Publication.

נושאים קשורים:  רפואת עור,  אקזמה אטופית,  מחקרים,  חיידקי מעיים
תגובות