• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
סרטן

מחלת כבד שומני לא-אלכוהולית אינה מעלה את הסיכון לתמותה

ממחקר קוהורט פרוספקטיבי באוכלוסייה בארה"ב הסיקו החוקרים כי מחלת כבד שומני לא-אלכוהולית אינה קשורה לעלייה בסיכון לתמותה מכל הסיבות, ממחלה קרדיווסקולארית, מסרטן או ממחלת כבד

22.12.2011, 09:58

מטרת המחקר הייתה להעריך את הקשר בין מחלת כבד לא-אלכוהולית לבין כל סיבות המוות וסיבת מוות ספציפית בדגימה מייצגת של האוכלוסייה הכללית בארה"ב.

החוקרים ערכו ניסוי קוהורט פרוספקטיבי שהתבסס על סקר המבחן האמריקאי הלאומי השלישי של בריאות ותזונה (NHANES III,י1988–1994) והמשיכו במעקב לגבי תמותה עד 2006. בסקר השתתפו 11,371 מבוגרים בני 20–74 שנים, שהייתה לגביהם הערכה של כבד שומני (hepatic steatosis).

המדדים העיקריים של המחקר היו תמותה מכל הסיבות, ותמותה ממחלה קרדיווסקולארית, מסרטן וממחלת כבד (עד 18 שנות מעקב).

שיעורי מחלת כבד שומני לא-אלכוהולית, עם וללא עלייה ברמות של אנזימי הכבד בקרב האוכלוסייה היו 3.1% ו-16.4% בהתאמה. בהשוואה למשתתפים ללא כבד שומני, בקרב חולים במחלת כבד שומני לא-אלכוהולית עם רמות נורמליות של אנזימי כבד, יחסי הסיכון המותאמים רבי המשתנים עבור תמותה מכל סיבה היו 0.92% (רווח סמך של 95%, 0.78–1.09), עבור תמותה ממחלה קרדיווסקולארית 0.86 (0.67–1.12), עבור תמותה מסרטן 0.92 (0.67–1.27) ועבור תמותה ממחלת כבד 0.64 (0.12–3.59).

בהשוואה למשתתפים ללא כבד שומני, בקרב חולים במחלת כבד שומני לא-אלכוהולית שהייתה להם עלייה ברמות אנזימי הכבד, יחסי הסיכון המותאמים רבי המשתנים עבור תמותה מכל סיבה היו 0.80 (0.52–1.22), עבור תמותה ממחלה קרדיווסקולארית 0.59 (0.29–1.20), עבור תמותה מסרטן 0.53 (0.26–1.10) ועבור תמותה ממחלת כבד 1.17 (0.15–8.93).

החוקרים הסיקו כי מחלת כבד שומני לא-אלכוהולית אינה קשורה לעלייה בסיכון לתמותה מכל הסיבות, ממחלה קרדיווסקולארית, מסרטן או ממחלת כבד.

מקור:

Non-alcoholic fatty liver disease and mortality among US adults: prospective cohort study: Lazo M. et al., BMJ 2011; 343: bmj.d6891 18 November 2011

נושאים קשורים:  סרטן,  מחלת כבד כרונית,  מחלת כבד שומני לא-אלכוהולית,  מחלה קרדיווסקולרית,  מחקרים,  כבד שומני
תגובות