• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
הפטיטיס C

היענות לטיפול בהפטיטיס C מעלה את סיכויי ההצלחה שלו

מחקר קוהורט רטרוספקטיבי מצא כי מידת ההיענות לטיפול משפיעה משמעותית על סיכויי ההצלחה של טיפול בהפטיטיס C, וכי ההיענות יורדת במשך הטיפול

05.12.2011, 11:21

הטיפול הסטנדרטי בהפטיטיס C כיום כולל peginterferon ו-ribavirin. מחקרים הדגימו כי טיפול זה יכול לגרום להיעלמות הנגיף מהדם, לעצור את תהליך הפיברוזיס בכבד ואף לגרום לנסיגתו ולהוריד את הסיכון לשחמת, אי ספיקת כבד וקרצינומה כבדית. הטיפול דורש נטילת ribavirin פעמיים ביום, זריקה תת-עורית של peginterferon אחת לשבוע וניטור במעבדה הן של תוצאת הטיפול והן של תופעות הלוואי.

לגבי מחלות ויראליות כרוניות אחרות (כגון HIV), נמצא כי ירידה בהיענות לטיפול מורידה את סיכויי ההצלחה. אין די מידע בנושא זה לגבי הפטיטיס C, והוא נחוץ על מנת להעריך אם יש צורך בפיתוח דרכים לשיפור ההיענות.

המחקר כלל את כל המטופלים ב-veteran affairs hepatitis C case registry, אשר נדבקו בנגיף בעל גנוטיפ 1, 2, 3 או 4, רכשו בבית מרקחת לפחות מרשם אחד של peginterferon ושל ribavirin במהלך המחקר (2003–2006), וביצעו בדיקה אחת לפחות של viral load לפני תחילת הטיפול ובדיקה נוספת לאחר תחילת הטיפול. בסה"כ נכללו במחקר 5,706 מטופלים, מהם 96% גברים, 60% לבני עור, בני 51.6±5.7 שנים. שיעור ניכר מהם סובלים ממחלה ביפולרית (43%) או מסכיזופרניה (25%). נתוני המטופלים התקבלו מתוך המרשם, וההיענות הוערכה על פי נתוני קבלת התרופות מבית המרקחת.

ההיענות לטיפול ירדה במשך הטיפול – ב-12 השבועות הראשונים הייתה ההיענות 100% לגבי peginterferon ו-97.1% לגבי ribavirin. בשבועות 13–24 ירדה ההיענות ל-95.4% ו-86.1% (בהתאמה). בשבועות 25–36 חלה ירידה קלה נוספת בהיענות לטיפול ב-ribavirin ל-84.4%, ללא שינוי בהיענות לגבי peginterferon, ובשבועות 37–48 לטיפול ירדה ההענות ל-89.3% לגבי הטיפול ב-peginterferon ול-76.1% לגבי הטיפול ב-ribavirin. בממוצע ירדה ההיענות ב-6.6 נקודות אחוז בכל תקופת טיפול עבור ribavirin וב-3.4 נקודות אחוז לגבי peginterferon.

הסיכוי להשיג תגובה וירולוגית מוקדמת (Early Viral Response) עלה ככל שעלתה ההיענות לטיפול בכל אחת משתי התרופות. תוצאה זו נמצאה תקפה גם לאחר שנלקחו בחשבון גיל, מוצא אתני ומקום הטיפול. לגבי תגובה וירולוגית מתמדת (Sustained Viral Response), בקרב חולים שאצלם הנגיף היה שייך לגנוטיפ 1 או 4, הסיכוי להשגתה עלה ככל שעלתה ההיענות לטיפול במהלך התקופה השנייה, השלישית והרביעית של הטיפול (כלומר שבועות 13–48). לגבי חולים בנגיף מגנוטיפ 2 או 3, לא חל שינוי בסיכוי לתגובה מתמדת בעקבות עליית ההיענות לטיפול בשבועות 12–24.

החוקרים מסכמים כי ההיענות לטיפול ב-peginterferon וב-ribavirin משפיעה על הסיכויים להשיג תגובה וירולוגית מוקדמת (EVR) וכן תגובה וירולוגית מתמדת (SVR) בקרב חולי הפטיטיס C. לאורך כל הטיפול ההיענות לטיפול ב-peginterferon הייתה גבוהה יותר, וההיענות לטיפול בשתי התרופות יורדת לאורך 48 שבועות טיפול. התוצאות מעידות על כך שיש להשקיע מאמץ בשיפור ההיענות לטיפול.

מגבלות המחקר הן היותו מחקר רטרוספקטיבי, השימוש בנתונים מבתי המרקחת (המעידים על רכישת התרופות אך לא על נטילתן בפועל או על נטילתן בצורה נכונה), וכן העובדה שנכללו בו רק מטופלים שעבורם קיימת בדיקת דם אחת לפחות לשם מעקב. ייתכן שעקב כך נפסלו מראש מטופלים שההיענות שלהם נמוכה במיוחד, שלא ביצעו את הבדיקות.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Lo Re III et. al., Relationship between adherence to hepatitis C virus therapy and virologic outcomes: a cohort study, Annals of Internal Medicine 2011 Sep 20;155(6):353-60.

נושאים קשורים:  הפטיטיס C,  peginterferon,  ribavirin,  היענות לטיפול,  מחקרים
תגובות