• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
סרטן המעי הגס

סוכרת היא גורם סיכון בלתי תלוי לסרטן המעי הגס וסרטן החלחולת

נמצא קשר בין סוכרת לעלייה בסיכון לסרטן המעי בקרב גברים ונשים וכן קשר בין סוכרת לעלייה בסיכון לסרטן החלחולת בקרב גברים

18.10.2011, 13:24

סוכרתינקשרה בעבר לעלייה בסיכון לסרטן המעי הגס והחלחולת. הנחיות הקולג' האמריקאי לגסטרואנטרולוגיה 2008 לבדיקות סקר לסרטן המעי הגס והחלחולת ממליצות שרופאים יהיו מודעים לעלייה בסיכון לסרטן המעי הגס והחלחולת בקרב חולים מעשנים וכאלה הסובלים מהשמנת יתר, אך אינן מתייחסות לעלייה בסיכון בקרב חולים הסובלים מסוכרת.

כדי לספק הערכה כמותית מעודכנת של הקשר בין סוכרת לסרטן המעי וסרטן החלחולת, החוקרים ביצעו מטה-אנליזה של מחקרי מקרה-ביקורת ומחקרי קוהורט. החוקרים אף ניסו להעריך האם הקשר משתנה בהתאם למין והעריכו מערפלים פוטנציאליים, בכללם השמנת יתר, עישון ופעילות גופנית.

החוקרים חיפשו מאמרים מתאימים במסדי הנתונים של EMBASE ו-MEDLINE (עד 31 בדצמבר 2009) ובביבליוגרפיות של מאמרים רלבנטיים. הסיכונים היחסיים חושבו באמצעות מודלים להשפעות קבועות-רנדומליות. נערכו כמה ניתוחי תת-קבוצות כדי לגלות נתוני הטרוגניות ודעה קדומה פוטנציאליים במחקר.

סוכרת נמצאה קשורה לעלייה בסיכון לסרטן המעי (בסיכום 12 מחקרים: RR 1.38י,95%iCIי,1.26–1.51) וסרטן החלחולת (בסיכום 14 מחקרים: RR 1.20י,95%iCIי,1.09–1.31). הקשר נותר בעינו גם כאשר החוקרים הגבילו את המטה-אנליזה למחקרים ללא גורמי עישון והשמנת יתר או למחקרים ללא גורמי עישון, השמנת יתר ופעילות גופנית.

סוכרת הייתה קשורה לעלייה בסיכון לסרטן המעי בקרב גברים (בסיכום 11 מחקרים: RR 1.43י,95%iCIי,1.07–1.40) ובקרב נשים (בסיכום 10 מחקרים: RR 1.35י,95%iCIי,1.14–1.53). נמצא גם קשר משמעותי בין סוכרת לבין סיכון לסרטן החלחולת בקרב גברים (בסיכום 8 מחקרים: RR 1.22י,95%iCIי,1.09–1.31), אך לא בקרב נשים (בסיכום 8 מחקרים RR 1.09י,95%iCIי ,0.99–1.19).

החוקרים הסיקו שנתונים אלו מרמזים כי סוכרת היא גורם סיכון בלתי תלוי לסרטן המעי הגס וסרטן החלחולת. ממצאים אלו מבוססים אמנם על מחקרים אפידמיולוגיים תצפיתיים בעלי מגבלות פנימיות עקב דעה קדומה באבחנה וערפול, אך ניתוחי תת-קבוצות אישרו את עקביות הממצאים. מידע זה עשוי לתרום למודלים של סיכון ולהנחיות לבדיקות סקר לסרטן המעי הגס והחלחולת.

מקור:

Is Diabetes Mellitus an Independent Risk Factor for Colon Cancer and Rectal Cancer? Yukara H. et al., Am J Gastroenterol. Advance Online Publication 13 September 2011; doi: 10.1038/ajg.2011.301

נושאים קשורים:  סרטן המעי הגס,  סוכרת,  סרטן החלחולת,  מחקרים
תגובות