• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
הפטיטיס C

הקשר בין הסיכון לקרצינומה של הכבד לבין הפטיטיס B או C

נמצא כי ההשפעות של הפטיטיס B ו-C על קרצינומה של הכבד משתנות לפי המין והגיל

06.10.2011, 12:51

הן הווירוס של הפטיטיס Bי(HBV) והן הווירוס של הפטיטיס Cי(HCV) הם גורמים לקרצינומה של הכבד (HCC – Hepatocellular Carcinoma) אך הסיכון למשך חיים והבדלי מין נותרו בלתי ברורים.

מטרת הניסוי הייתה להעריך סוגיה זו בקרב חולים ב-HBV כרוני ו\או HCV. לשם כך נערך מחקר קוהורט פרוספקטיבי על 23,820 תושבי טיוואן בני 30 עד 65 שנים שהשתתפו בניסוי בשנים 1991–1992, ונמצאו 477 מקרים של HCC שקרו בהמשך לתקופה זו. דגימות סרום שנאספו בתחילת הניסוי נבדקו עבור סמני סרום ועומס ויראלי של HBV ו-HCV. התפתחות חדשה של HCC אושרה באמצעות חיבור למידע ממוחשב של מערכות מרשם הסרטן הלאומי ותיעוד תמותה.

ההיארעויות המצטברות לתקופת חיים (גיל 30 עד 75 שנה) של HCC עבור גברים ונשים שנמצאו חיוביים לאנטיגן שטח פני הנגיף (HBsAg) ולנוגדנים ל-HCVי(anti-HCV) היו 38.35% לגברים ו- 27.40% לנשים; ההיארעות עבור אלה שנמצאו חיוביים רק ל-HBsAg הייתה 27.38% לגברים ו-7.99% לנשים; ההיארעות עבור אלה שנמצאו חיוביים רק ל-anti-HCV הייתה 23.73% לגברים ו-16.71% לנשים; וההיארעות עבור אלה שלא היו חיוביים עבור שני המדדים הייתה 1.55% לגברים ו-1.03% לנשים.

נמצאה שכיחות גדולה יותר משמעותית בגברים, להיארעות של HCC עבור נשאים של HBV אך לא עבור נשאים כרוניים של HCV, או של שניהם. יחס סיכון מתואם רב-משתני להתפתחות HCC פחת עם הגיל בגברים שנמצאו חיוביים ל-HBsAg, אך עלה עם הגיל בנשים שנמצאו חיוביות ל-anti-HCV.
בקרב משתתפים שנדבקו בשני הווירוסים, נמצא קשר הפוך בין עומס ויראלי של HBV ובין HCV. הסיכון ל-HCC גדל באופן משמעותי עם עלייה בעומס הויראלי של HBV ושל HCV.

החוקרים הסיקו כי קיימת השפעה מדכאת של HCV על עומס ויראלי של HBV. השפעות אינדיבידואליות ומשותפות של שני הווירוסים על HCC משתנות לפי המין והגיל.

מקור:

Lifetime risk and sex difference of hepatocellular carcinomaamong patients with chronic hepatitis B and C: Huang YT. Et al., J Clin Oncol. 2011 Sep 20;29(27):3643-50. Advance Online Publication 2011 Aug 22.

נושאים קשורים:  הפטיטיס C,  הפטיטיס B,  קרצינומה של הכבד,  מחקרים
תגובות