• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
קרצינומה של הכבד

רדיו-אמבוליזציה כטיפול בקרצינומה של הכבד

סיכום תוצאות הטיפול במרכזים שונים באירופה הראה כי מדובר בטיפול נסבל היטב המוביל לשיעורי שרידות טובים בחולים הסובלים מגידול בלתי ניתן לכריתה

02.10.2011, 13:02

קרצינומה של הכבד (Hepatocellular carcinoma -יHCC) היא גידול שכיח למדי, ושכיחותו עולה בקרב צעירים. ההחלטות לגבי הטיפול במחלה מושפעות הן מגורמים הקשורים בגידול, כגון BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer) staging, והן מגורמים הקשורים במחלת הכבד הבסיסית, שכן במקרים רבים מדובר בחולי שחמת, שהטיפול עלול להחמיר את בעיות תפקוד הכבד שלהם.

אפשר לטפל בחולים שאינם יכולים לעבור כריתה של הגידול או השתלת כבד, אך מחלתם מוגבלת לכבד, באמצעות liver directed therapies, אשר יכולות להקטין את הגידול, להאריך חיים ולהקל על הסימפטומים. טיפול בכימו-אמבוליזציה (chemoembolization) נמצא יעיל ומאריך חיים, ותועלת הטיפול ברדיו-אמבוליזציה (radioembolization) ממשיכה להיבחן.

טיפול ברדיו-אמבוליזציה מבוצע באמצעות החדרת radioactive microspheres המבוססות על yttrium-90 אל העורקים המזינים את הגידול. כך מועברת אל הגידול רמת קרינה גבוהה בהרבה משניתן להשיג באמצעות טיפול בהקרנה ממקור חיצוני, וטווח הגעתה של הקרינה מוגבל (2.5-11mm) כך שחשיפתן של רקמות אחרות לקרינה מוגבלת. הטיפול מבוצע כאשר מתגלה גידול שאינו ניתן לכריתה, ובעיקר אם הוא גדול או רב-מוקדי. החוקרים מציגים את הניסיון המצטבר משמונה מרכזים אירופאיים לגבי הגורמים המשפיעים על הפרוגנוזה, וכן לגבי אורך החיים לאחר הטיפול (על מנת לאפשר השוואה לטיפולים אחרים).

המחקר כלל 325 מטופלים והיה בעיקרו רטרוספקטיבי (אם כי לגבי 109 מטופלים בוצע מעקב פרוספקטיבי). משך המעקב היה 0.2–48 חודשים (בממוצע 10 חודשים), ונרשמו 201 מקרי מוות. טווח הגילים היה 22–87 שנים (64.5 בממוצע). רוב המטופלים סבלו משחמת, אצל רובם רמת תפקוד הכבד הייתה גבוהה (Child-Pugh class A), וגם רמת התפקוד הכללי הייתה טובה (ECOG status 0-1). הרקע לגידול היה זיהום ב-HCV ב-44.3% וב-HBV ב-13%.

במרבית המקרים המחלה היתה רב מוקדית – אצל 38.5% מהמשתתפים היו מעל 5 מוקדים. אצל 90.8% המחלה הייתה מוגבלת לכבד, אולם ביותר ממחצית החולים המחלה השפיעה על שתי האונות, ואצל כרבע מהם הייתה חסימה של הווריד הפורטלי. 41.5% טופלו בטיפול מקומי קודם.
דירוג המחלה היה BCLC A ב-16% מהחולים, BCLC B ב-26.8%, BCLC C ב-56.3% ו-BCLC D ב-0.9%.

מרבית המטופלים טופלו בטיפול אחד של רדיו-אמבוליזציה, אם כי 5.8% טופלו ב-2 טיפולים ו-0.9% בשלושה. מרבית הטיפולים היו טיפולים בכבד כולו או באונה הימנית.

תופעות הלוואי בעת החדרת החומר היו לרוב קלות וכללו בחילה והקאה או כאבי בטן, שנמשכו לרוב פחות מ-48 שעות ונשלטו בקלות בעזרת טיפול תרופתי. עייפות דווחה במעל למחצית המטופלים, בדרך כלל בשבועות הראשונים לאחר הטיפול, ונמשכה שבוע עד שבועיים (מיעוט המקרים היו חמורים).

תופעות לוואי הקשורות לפגיעת קרינה ברקמות סמוכות היו כיבים במערכת העיכול שהופיעו ב-3.7% מהמטופלים, היו חמורים ב-1.5% (5 מטופלים), וגרמו למוות של מטופל אחד (לאחר 3 חודשים). כמו כן נראתה פגיעה בכבד שהתבטאה בעלייה בבילירובין (שנראתה ב-22.6% מהחולים לפני הטיפול וב-48.6% 3 חודשים אחריו).

זמן השרידות החציוני הממוצע היה 12.8 חודשים (95%CI 10.9-15.7). הגיל והמין לא השפיעו משמעותית על תוחלת החיים. תוחלת החיים הושפעה במידה משמעותית מהדירוג התפקודי (ECOG status), מתפקוד הכבדי הבסיסי (Child Pugh class וכן INR, נוכחות מיימת ורמת בילירובין התחלתית), מגורמים הקשורים בגידול (מספר המוקדים ורמת AFP), מנוכחות מחלה חוץ כבדית ומדירוג הגידול (BCLC stage). תוחלת החיים מפורטת עבור התנאים השונים. למשל, תוחלת החיים הייתה 16.8 חודשים (95%CI 13.6-22.1) בחולים שנמצאו אצלם 1–5 מוקדים לעומת 10 חודשים (95%CI 7.7-11.4) בחולים עם יותר מ-5 מוקדים, ו-16.9 חודשים (95%CI 13.6-19.6) לעומת 9.9 חודשים (95%CI 7.4-10.9) בבעלי דירוג ECOG 0 לעומת דירוג ECOG 1-2. חסימה של הווריד הפורטלי הורידה גם היא את תוחלת החיים.

החוקרים מסכמים כי בניתוח זה שכלל את מספר המטופלים הגדול ביותר והוא הראשון שמאחד מידע ממרכזי טיפול שונים, נמצא כי רדיו-אמבוליזציה היא אפשרות טיפול רלוונטית מבחינת השפעה על תוחלת החיים בגידולים בכל הסיווגים, וגם במקרים מתקדמים שבהם אפשרויות הטיפול מוגבלות. קיים צורך במחקרים נוספים על מנת להעריך את התועלת שבטיפול ולהשוותה לזו שבטיפולים אחרים, וכן להעריך את התועלת שבשילוב בין טיפול זה וטיפולים נוספים.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Sangro et al., Radioembolization of Hepatocellular Carcinoma Across Barcelona Clinic Liver Cancer Stages: A European Evaluation, Hepatology. 2011 May 26.

נושאים קשורים:  קרצינומה של הכבד,  רדיו-אמבוליזציה,  מחקרים
תגובות