• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
סרטן המעי הגס

הגברת פלורסנציה באמצעות פלורסין יעילה באבחון סרטן המעי בקולונסקופיה

הדמייה fluorescein-enhanced AFI - FAFI בבדיקת קולונסקופיה נמצאה בעלת רגישות 100% וספציפיות 91.7% בהבחנה בין פוליפים סרטניים של המעי לבין פוליפים שפירים

22.09.2011, 12:11

חוקרים ממינכן השוו את הרגישות ואת הספציפיות של הדמיה אוטו-פלורסנטית רגילה -
autofluorescence Imagingי(AFI) - ושל הדמיה אוטו-פלורסנטית שמוגברת עם פלורסין -
fluorescein-enhanced AFIי(FAFI) - בהבחנה בין פוליפים שפירים לבין פוליפים סרטניים.

חולים שאצלם נמצאו פוליפים במעי בבדיקת קולונסקופיה שבמהלכה השתשמו בהדמיהAIF קבלו פלורסין ואז נעשתה שוב בדיקה והדמיה FAFI.

8 סרטי וידאו - 4 של פוליפים סרטניים ו-4 של פוליפים שפירים - שמשו ללימוד ההדמיה, במקביל לבחינה של הבדיקות ההסטולוגיות. ב-FAFI היו הקריטריונים לפוליפ סרטני גרגור או צבר של פלורסנציה ירוקה, וב-AFI ורודה-סגולה. לאחר הלימוד, נתנו לאבחנה 25 סרטי וידאו (13 של פוליפים סרטניים ו-12 של פוליפים שפירים), ללא הבדיקות ההסטולוגיות.

הרגישות באבחנה על-סמך AFI היתה 100% והספציפיות 16.7%, ואילו הרגישות של FAFI היתה 100% והספציפיות 91.7%. האזור תחת העקומה ליחס אדום-ירוק להבחנה בין סרטניות לשפירות היה 0.647 ב-AFI ו-0.994 ב-FAFI. התוצאות מעידות שהדמייה על בסיס FAFI הבחינה בין פוליפים סרטניים לבין פוליפים שפירים.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Lim L.G. et al., Endoscopy. 2011: Fluorescein-enhanced autofluorescence imaging for accurate differentiation of neoplastic from non-neoplastic colorectal polyps: a feasibility study.

נושאים קשורים:  סרטן המעי הגס,  פתולוגיה,  הדמייה,  קולונוסקופיה,  מחקרים
תגובות