• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
הפטיטיס C

גילוי "צווארי בקבוק" בהתפתחות הפטיטיס C עשוי לסייע בפיתוח חיסון למחלה

"צווארי בקבוק" עוקבים מניעים אבולוציה ויראלית בזיהום מוקדם וחריף של הפטיטיס C

22.09.2011, 00:02

הפטיטיס C הוא וירוס RNA הומני גורם-מגפה המוביל לזיהום כרוני ולמחלת כבד. האפיון של אוכלוסיות וירוסים שמתחילות זיהום בהצלחה, וכן אלו שמניעות לכרוניות הם כלי להבנת הפתוגנזה ולעיצוב חיסון.

ניתוח אורכי ומתקדם של אוכלוסיית הווירוסים נעשה ל-4 אנשים שעברו מעקב משלב זיהום חריף ומוקדם ועד התממשות של תוצאות המחלה, באמצעים של ריצוף הדור הבא – NGSי(next generation deep sequencing) ושיבוט סטנדרטי\ריצוף בשיטת סאנגר. מגוון וריאנטים ויראליים עברו כימות לאורך מהלך הזיהום בתדירויות נמוכות עד כדי 0.1%. ניתוח פילוגנטי של וריאנטים ויראליים שנתחברו מחדש הבהיר כי זיהום חריף נשלט על-ידי שני אירועי "צוואר בקבוק" עוקבים, ללא קשר אם יתרחש לאחר מכן זיהום כרוני או פינוי.

"צוואר הבקבוק" הראשון היה קשור להדבקה בוווריאנט ויראלי אחד או שניים, המובילים לזיהום. "צוואר הבקבוק" השני קרה כ-100 ימים לאחר הזיהום ואופיין בירידה במגוון הוויראלי. בשני האנשים שפיתחו זיהום כרוני, "צוואר בקבוק" זה לווה בהופעת אוכלוסייה ויראלית חדשה, שהתפתחה מהווריאנט "המייסד", על-ידי הסרה סלקטיבית ופיקסציה במספר קטן של אתרים שעברו מוטציה. המגוון באתרים עם מוטציה לא זהה היה גבוה יותר באפיטופים חזויים של תאי T ציטוטוקסיים, מה שמעיד על התפתחות מונעת-חיסונית.

תוצאות אלו מספקות את הניתוח המפורט הראשון של התפתחות מוקדמת, בתוך פונדקאי, של HCV , המצביעה על כוחות סלקטיביים חזקים המגבילים אבולוציה ויראלית בשלב החריף של הזיהום.

מקור:

Sequential Bottlenecks Drive Viral Evolution in Early Acute Hepatitis C Virus Infection: Bull Ra A. et al., PLoS Pathog. 2011 Sep; 7(9):e1002243. Advance Online Publication 2011 Sep 1,

נושאים קשורים:  הפטיטיס C,  מחקרים
תגובות