• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
EGFR

אקטיבציה של המסלול של ERBB2 גורמת לעמידות לטיפול עם צטוקסימאב

אקטיבציה של המסלול של ERBB2 הביאה לעמידות לצטוקסימאב, ואילו עיכוב של ERBB2 או פגיעה ביצירת ההטרודימר ERBB2/ERBB3 החזירו את הרגישות לצטוקסימאב

11.09.2011, 12:54
מעי (אילוסטרציה)
מעי (אילוסטרציה)

צטוקסימאב הוא נוגדן ל-EGFR ויעיל בטיפול בסרטן המעי, סרטן ראש וצוואר וסרטן ריאה מסוג NSCLC, בעיקר בקרב אנשים שהסרטן שלהם נושא גן תקין של KRAS ושל BRAF. אולם גם חולים שמגיבים לטיפול עם צטוקסימאב, מפתחים עם הזמן עמידות לטיפול.

חוקרים מיפן ניסו להבין את המנגנון שבבסיס העמידות הזו. הם מצאו שבתאים בתרבית, אקטיבציה של המסלול של ERBB2, בין אם על-ידי אמפליפיקציה של הגן שמקודד ל-ERBB2 ובין אם על-ידי הפעלת יתר של heregulin, הביאה להפעלה עקבית של kinase 1/2, ולעמידות לצטוקסימאב. עיכוב של ERBB2 או פגיעה ביצירת ההטרודימר ERBB2/ERBB3 החזירו את הרגישות לצטוקסימאב – הן in vitro והן in vivo.

אצל חולים שסובלים מסרטן המעי ושלגידול שלהם הייתה עמידות לטיפול עם צטוקסימאב או שנרכשה עמידות כזו נמצאה אמפליפיקציה של ERBB2 או רמה גבוהה של heregulin.

שני המנגנונים שקשורים בעמידות לטיפול עם צטוקסימאב קשורים באותו מסלול, ומצביעים על האפשרות שטיפול משולב עם מעכבים של ERBB2 ועם צטוקסימאב יכול להיות אסטרטגיה טיפולית מתאימה לחולים שהגידולים שלהם עמידים לצטוקסימאב.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Activation of ERBB2 Signaling Causes Resistance to the EGFR-Directed Therapeutic Antibody Cetuximab:Yonesaka K. et al., Sci Transl Med 7 September 2011: Vol. 3, Issue 99, p. 99ra86 DOI: 10.1126/scitranslmed.3002442

נושאים קשורים:  EGFR,  סרטן מעי,  כימותרפיה,  אימונותרפיה,  צטוקסימאב,  מחקרים
תגובות