• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
קולונסקופיה

המיקום בתור ושעת הבדיקה משפיעים על איכות הקולונוסקופיה

מחקר שהשתמש במיקום הנבדק בסדר הבדיקות לאותו היום כמדד עקיף למידת העייפות של הבודק מצא כי בבדיקות מאוחרות יותר אותרו פחות פוליפים

11.09.2011, 12:14

המטרה בבדיקת קולונוסקופיה המבוצעת כבדיקת סקר היא זיהוי פוליפים אדנומטוטיים, כדי שאפשר יהיה לכרות אותם וכך למנוע את הפיכתם לגידול סרטני. לפיכך, בדיקה זו יעילה רק אם זיהוי הפוליפים יעיל. נמצאו גורמים שונים המשפיעים על איכות הבדיקה כבדיקת סקר – מיומנותו של הבודק, איכות הכנת המעי וכן גורמים הקשורים בנבדק, כגון BMI, טיפול תרופתי ומחלות נוספות. כמה דיווחים העלו את האפשרות שעייפות הבודק עלולה להשפיע על איכות הזיהוי של פוליפים, אולם מדובר במשתנה שקשה להעריך ולכמת.

קולונוסקופיה (מקור: יוטיוב)

קולונוסקופיה (מקור: יוטיוב)

במחקר זה נבדקה השפעתם של שלושה משתנים שעשויים להוות סמנים חלופיים המעידים על מידת עייפותו של הבודק: מועד הבדיקה (בוקר לעומת אחר צהריים), השעה המדויקת של ביצוע הבדיקה ומיקומה של הבדיקה בסדר הבדיקות לאותו יום (כלומר מספר הבדיקות הקודמות לה ועוד אחד).

המחקר בוצע במרכז רפואי גדול בארה"ב (Washington University Medical Center) במשך ארבעה חודשים. בדיקות בלתי שלמות, נבדקים בעלי היסטוריה של סרטן המעי הגס או כריתת חלק מהמעי וסובלים ממחלות מעי דלקתיות או familial polyposis syndromes, לא נכללו במחקר. סדר הבדיקות במהלך היום נקבע באופן מקרי על-ידי אחיות, ללא קשר לרמת הסיכון של הנבדק (מלבד חולי סוכרת המטופלים באינסולין הנבדקים בשעות הבוקר), והמיקום בתור לא השפיע על זהותו או מיומנותו של הבודק.

בסה"כ נבחנו 1,083 קולונוסקופיות (גיל נבדק ממוצע 57.5±0.4, 59% נשים, 74% מהבדיקות בוצעו למטרת סקר בלבד). משך הבדיקה הממוצע היה 21.5±0.2 דקות, ובממוצע אותרו 0.851±0.05 פוליפים בכל בדיקה. ההבדלים באיכות הכנת המעי לא היו משמעותיים.

בניתוח רב משתנים על פי שעת תחילת הבדיקה, מצא כי בבדיקות שבוצעו מאוחר יותר במשך היום אותרו פחות פוליפים - בכל שעה חלה ירידה של 4.6% במספר הפוליפים שזוהו (P=0.005).

בניתוח על פי מיקום הבדיקה בסדר הבדיקות נמצא כי בבדיקות מאוחרות יותר אותרו פחות פוליפים –התקדמות במקום אחד בסדר הבדיקה הביאה לירידה של 5.4% במספר הפוליפים שזוהו.

בהשוואה בין בדיקות שבוצעו בבוקר לעומת בדיקות שבוצעו אחר הצהריים נמצאה ירידה בלתי משמעותית מבחינה סטטיסטית בזיהוי פוליפים בבדיקות שבוצעו אחר הצהריים.

החוקרים מסכמים כי שעת תחילת הבדיקה ומיקומה בסדר הבדיקות לאותו יום משפיעים על שיעור זיהוי הפוליפים, גם לאחר שנלקחו בחשבון משתנים נוספים. מיקום הבדיקה בתור באותו יום הוא מדד חדש, שיכול לשמש כמדד עקיף למידת העייפות של הבודק.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Lee et al. Queue Position in the Endoscopic Schedule Impacts Effectiveness of Colonoscopy, The American Journal of Gastroenterology, 2011 Aug;106(8):1457-65

נושאים קשורים:  קולונסקופיה,  פוליפים,  מחקרים
תגובות