• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
הפרעת דחק פוסט טראומטית

שיעורי התחלואה בקרב כוחות ההצלה באסון התאומים

השיעור המצטבר של ספירומטרייה לא תקינה היה 41.8% ושל החזר קיבתי-ושטי 39.3%. השיעור המצטבר של PTSD בקרב רוב כוחות ההצלה היה 31.9%, ובקרב שוטרים 9.3%

08.09.2011, 10:22

במחקר קוהורט רחב היקף, נבדקה התחלואה בקרב 27,449 מתוך כ-50,000 אנשי כוחות ההצלה שלקחו חלק בפעילות ההצלה באזור מגדל התאומים בעקבות מתקפת הטרור על מרכז הסחר העולמי ב-11 בספטמבר 2001. החוקרים בחנו את שיעור ההיארעות המצטבר של מחלות גופניות ושל הפרעות נפשיות בתשע השנים מאז האסון ומצאו שכיחות גבוהה של קו-תחלואה.

השיעורים המצטברים שנמצאו עבור המחלות הגופניות שנבדקו היו: אסתמה 27.6%; סינוסיטיס 42.3%; החזר קיבתי-ושטי 39.3%. השיעור המצטבר של ספירומטרייה לא-תקינה היה 41.8%. נמצא קשר ישר בין שיעור ההיארעות של רוב המחלות לבין רמת החשיפה (מספר ימי הפעילות באתר, פעילות בהריסות ורמת החשיפה לענן האבק).

השיעורים המצטברים של ההפרעות הנפשיות היו שונים בקרב שוטרים ובקרב כוחות ההצלה האחרים. בקרב שוטרים היו השיעורים המצטברים: דיכאון 7.0%; הפרעת דחק פוסט-טראומטית 9.3%; הפרעת פניקה 8.4%. בקרב כוחות ההצלה האחרים היו השיעורים המצטברים: דיכאון 27.5%; הפרעת דחק פוסט-טראומטית 31.9%; הפרעת פניקה 21.2%.

ערכה: ד"ר דורית שנון
מקור:

Persistence of multiple illnesses in World Trade Center rescue and recovery workers: a cohort study: Wisnivesky J.P. et al., The Lancet, Volume 378, Issue 9794, Pages 888 - 897, 3 September 2011 doi:10.1016/S0140-6736(11)61180-X

נושאים קשורים:  הפרעת דחק פוסט טראומטית,  כוחות חילוץ והצלה,  האחד-עשר בספטמבר,  אסון התאומים,  החזר קיבתי וישטי,  אסתמה,  סינוסיטיס,  מחקרים,  ספירומטריה
תגובות