• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
תגובתיות לתרופה

טיפול ארוך-טווח באימטיניב עשוי להאריך הישרדות בחולי GIST

הטיפול המשלים ל-36 חודשים התברר כמשפר את ההישרדות ללא הישנות המחלה

טיפול משלים (אדג'ובנטי) באימטיניב ("גליבק" בישראל) במשך 12 חודשים לאחר ניתוח, משפר הישרדות-ללא הישנות המחלה (RFS) בחולים המאובחנים ב-GIST (שאת משתית של מערכת העיכול) נתיח.

גליבק (מקור ויקיפדיה)

גליבק (מקור ויקיפדיה)

קבוצת החוקרים השוותה בין טיפול משלים באימטיניב במשך 12 חודשים לבין טיפול משלים באימטיניב במשך 36 חודשים בחולים בסיכון גבוה להישנות GIST לאחר ניתוח.

חולים שאובחנו היסטולוגית עם KIT-positive GIST, הוכנסו לשלב III של ניסוי קליני פתוח, אקראי, פרוספקטיבי ורב-מרכזי (זיהוי NCT00116935). סיכון ההישנות הוערך לפי אמות מידה מוסכמות מתואמות. המטרה העיקרית הייתה RFS. המטרות המשניות כללו הישרדות כוללת (OS) ובטיחות הטיפול.

אמות מידה של א-הכללה היו ECOG PS >2, GIST מטאסטטי או בלתי-נתיח ויותר מ-12 שבועות מזמן הניתוח עד להכללה בניסוי. אימטיניב 400 מ"ג\ביום, ניתן דרך הפה. גודל הדגימה (n=200 בכל קבוצה לקבלת ≤ 110 מקרים) הוערך על ידי חיקוי בדיקות log-rank tests בהשערה של יחס הסיכון (HR של 0.44), יחס נשירה של 20%, יחס שגיאה דו-צדדי מסוג I של 0.05 וחזקה 0.80. ניתוח הנתונים בוסס על אוכלוסיית ITT (יintention-to-treat). היסטלוגיית הגידול נבדקה בתסקיר מרכזי.

400 חולים השתתפו בניסוי בין פברואר 2004 לספטמבר 2008. לא הוכנסו 3 חולים עקב אי הסכמה מה-ITT, וכלל 15 חולים שלהם לא היה GIST בתסקיר מרכזי. זמן FU חציוני היה 54 חודשים. RFS היה ארוך יותר בקבוצת טיפול של 36 חודשים בהשוואה לקבוצת טיפול של 12 חודשים -
(HR 0.46, 95% CI 0.32-0.65; p <.0001; 5-y RFS 65.6% vs 47.9%, respectively)
לחולים מקבוצת הטיפול באימניטיב של 36 חודשים היה OS ארוך יותר -
(HR 0.45, 0.22-0.89; p =.019; 5-y OS 92.0% vs 81.7%).

לאימטיניב היתה סבילות טובה באופן כללי. החלק היחסי של החולים שהפסיקו את הטיפול באימניטיב במהלך תקופת הטיפול מסיבות השונות מהישנות GIST היה 25.8% בקבוצה של הטיפול במשך 36 חודשים ו 12.6% בקבוצה של הטיפול במשך 12 חודשים. ניתוח יעילות מעמיק של תתי-קבוצות שיכלול נתוני אנליזת מוטציות של KIT ו- PDGFRA של 366 גידולים, יוצגו בהמשך.

מסקנת החוקרים היתה שאימניטיב שניתן ל 36 חודשים משפר את ה-RFS וה-OS בהשוואה לטיפול בן 12 חודשים של אימטיניב כטיפול משלים, בחולי GIST בעלי הערכת סיכון גבוה להישנות לאחר ניתוח.

מקור:

Twelve versus 36 months of adjuvant imatinib (IM) as treatment of operable GIST with a high risk of recurrence: Final results of a randomized trial (SSGXVIII/AIO):H. Joensuu et al., American Society of Clinical Oncology (ASCO®) 2011 Annual Meeting

נושאים קשורים:  תגובתיות לתרופה,  גליבק,  אימנטיב,  מחקרים
תגובות