• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
סרטן המעי הגס

חומצה ריסדרונית עשויה להפחית את הסיכון להתפתחות סרטן המעי הגס

במחקר מבוסס אוכלוסייה זה נבדק הקשר בין חשיפה לביספופונטים לסיכון לסרטן המעי הגס

30.08.2011, 16:33

מניעה תרופתית היא אסטרטגיה אטרקטיבית פוטנציאלית להפחתת הנטל של סרטן המעי הגס (CRC). מחקרים פרה-קליניים מציעים כי ביפוספונאטים (BP's) עשויים להיות בעלי השפעות נוגדות-גידול ישירות כנגד CRC. מטרת מחקר זה הייתה לקבוע את ההשפעה שיש לחשיפה ל-BP's על היארעות של CRC.

מאגר רישום הסרטן של מניטובה שימש לזיהוי חולים שאובחנו כלוקים ב-CRC בין השנים 2000 ל-2009 וחיו במניטובה לפחות 5 שנים טרם האבחנה. כל מקרה הותאם ל-10 מקרי ביקורת דומים מבחינת גיל, מין ומשך המגורים במניטובה, תוך שימוש בדגימת צפיפות היארעות. חשיפה ל-BP's נקבעה באמצעות שימוש במאגר נתונים של רשת תכנית המידע התרופתי המקומית. ניתוח רגרסיה לוגיסטית מותנית בוצע כדי לקבוע את ההשפעה שיש לחשיפה ל-BP's על היארעות CRC, עם התאמה לטיפול רפואי, תהליכים רפואיים (כולל אנדוסרופיה של מערכת המעי התחתונה), מצב סוציואקונומי ומצבים רפואיים/בריאותיים קודמים.

5,425 חולים ב-CRC צומדו ל- 54,242 מקרי ביקורת. בניתוח רב-משתנים, חשיפה ל-BP's נקשרה עם הפחתה בסיכון של CRCי(213 מרשמי BP במשך 5 שנים או יותר -
odds ratio [OR] 0.84; 95% confidence interval [CI], 0.71-1.00י; 14 מרשמי BP או יותר במשך 5 שנים או יותר - OR, 0.78; 95% CI, 0.65-0.94).

כאשר נבחנה ההשפעה של תרופות BP ספציפיות, ההשפעה הייתה משמעותית רק לחשיפה לחומצה ריסדרונית (OR, 0.50; 95% CI, 0.30-0.85). לא נמצאה השפעה משמעותית להארכת משך השימוש או למינונים מצטברים של חומצה אלנדרונית.

החוקרים הסיקו מתוצאות מחקר זה כי חשיפה ל-BP's, במיוחד לחומצה ריסדרונית, עשויה להיות קשורה לסיכון מופחת להתפתחות CRC.

מקור:

Exposure to bisphosphonates and risk of colorectal cancer: A population-based nested case-control study: Singh H. et al., Cancer. 2011 Aug 5. doi: 10.1002/cncr.26395. Advance Online Publication.

;

נושאים קשורים:  סרטן המעי הגס,  ביפוספונאטים,  מחקרים
תגובות