• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
צרבת

הטיפול בצרבת מהחזר קיבתי וישטי עשוי לשפר את השרידות בחולי פיברוזיס ריאתי אידיופתי

טיפול בהחזר קיבתי וישטי קשור עם שרידות ארוכה יותר בפיברוזיס ריאתי אידיופתי

החזר קיבתי וישטי שכיח ביותר בקרב חולים בפיברוזיס ריאתי אידיופתי. מיקרואספירציה כרונית משנית להחזר קיבתי וישטי עשויה לשחק תפקיד בפתוגנזה ובהיסטוריה הטבעית של פיברוזיס ריאתי אידיופתי.

החזר קיבתי וישטי (אילוסטרציה)

החזר קיבתי וישטי (אילוסטרציה)

מטרת המחקר הייתה לברר את היחס בין משתנים הקשורים להחזר קיבתי וישטי לבין זמן השרידות בחולים עם פיברוזיס ריאתי אידיופתי.

החוקרים השתמשו בניתוח רגרסיה לחקור את היחס בין משתנים הקשורים להחזר קיבתי וישטי לבין זמן השרידות בחולים מאופינים היטב עם פיברוזיס ריאתי אידיופתי באמצעות ניסוי קוהורטי, מזוהה-רטרוספקטיבית , משני מרכזים אקדמיים רפואיים.

204 חולים מתאימים נכללו במחקר. משתנים הקשורים להחזר קיבתי וישטי היו שכיחים בקבוצה זו, בה דווחו תסמינים של החזר קיבתי וישטי (34%), היסטוריה של מחלת החזר קיבתי וישטי (45%), שימוש בתרופות להחזר קיבתי וישטי (47%) וניסנפונדופליקציה (5%). משתנים אלו הקשורים להחזר קיבתי וישטי היו קשורים באופן משמעותי עם זמן שרידות ארוך יותר בניתוח נתונים לא מתואם.

לאחר התאמה, השימוש בתרופות להחזר קיבתי וישטי נמצא כערך מנבא בלתי תלוי לזמן שרידות ארוך יותר. בנוסף, השימוש בתרופות להחזר קיבתי וישטי היה קשור עם ערך פיברוזיס רדיולוגי נמוך יותר. ממצאים אלו היו קיימים ללא קשר למרכז.

החוקרים הסיקו כי השימוש בתרופות להחזר קיבתי וישטי קשור עם ירידה בפיברוזיס רדיולוגי והוא ערך מנבא בלתי תלוי לזמן שרידות ארוך יותר, בחולים עם פיברוזיס ריאתי אידיופתי. ממצאים אלו תומכים בנוסף, בהשערה כי GER ומיקרואספירציה כרונית עשויים לשחק תפקידים חשובים בפתוביולוגיה של IPF.

מקור:

Gastroesophageal Reflux Therapy is Associated with Longer Survival in Idiopathic Pulmonary Fibrosis: Lee JS. Et al., Am J Respir Crit Care Med. 2011 Jun 23. Advance Online Publication

נושאים קשורים:  צרבת,  פיברוזיס ריאתי אידיופתי,  החזר קיבתי וישטי,  מחקרים
תגובות