• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
סרטן כבד

זוהה גן הקשור להתפתחות של סרטן כבד (HCC)

קינאז הקשור למחזור התא (CCRK) הוא גן המבוקר ישירות ע"י קולטן אנדרוגן ומניע הפטוקרצינוגנזיס התלויה בבטא-קטנין ובפקטור של תאי T

25.07.2011, 13:02

סרטן כבד מסוג קרצינומה הפטוצלולרית (HCC), הוא הסרטן החמישי הנפוץ ביותר בעולם. הוא שכיח יותר בגברים מאשר בנשים. בהקשר לכך, מחקרים גנטיים אחרונים הראו תפקיד סיבתי לקולטן לאנדרוגן (AR) בהפטוקרצינוגנזיס, אך המנגנון המולקולרי המעורב בכך נותר בלתי ברור.

החוקרים השתמשו בניתוחים מאותרים-גנומית ותפקודיים כדי לזהות מדיאטור קריטי של סיגנליזציית הרצפטור לאנדרוגן - קינאז הקשור למחזור התא (CCRK) - המניע הפטוקרצינוגנזיס, דרך מסלול סיגנלי התלוי בבטא-קטנין ובפקטור של תאי (T (TCF.

AR הקשור לליגנד הפעיל שיעתוק של CCRK והתבטאות חלבון באמצעות קשירה ישירה לאלמנט-הרגיש (RE)-לאנדרוגן, של הפרומוטר ל- CCRK בקוי תאים הומניים של HCC.

ניסויים במבחנה (In Vitro) הראו כי CCRK היה גורם קריטי בקווי תאים הומניים עבור: פרוגרסיה של מחזור התא המזורזת ע"י AR, שגשוג הפטוצלולרי וטרנספורמציה סרטנית. התבטאות אקטופית של CCRK בתאי כבד הומניים חיים הפעילה סיגנליזציה של בטא-קטנין\TCF לגרות פרוגרסיה של מחזור התא ולקדם יצירת גידול, כפי שהוצג במודלים קסנוגרפטים ואורתוטופיים.

באופן הפוך, פגיעה קשה ב- CCRK הפחיתה גדילת תאי HCC וזאת ניתן היה "להציל" באופן בסיסי, באמצעות בטא-קטנין או TCF . בדגימות רקמה הומניות ראשוניות של HCC - AR, CCRK ובטא-קטנין יחדיו, התבטאו-ביתר בתאי הגידול. יתר על כן, יתר ההתבטאות של CCRK נמצאה בהתאמה עם שלב הגידול ועם שרידות כללית גרועה של החולים. החוקרים ציינו כי התוצאות מצביעות על יעד שעתוק ישיר של AR – CCRK , המקדם הפטוקרצינוגנזיס באמצעות אפ-רגולציה של סיגנליזציה של בטא-קטנין\TCF.

מקור:

Cell cycle-related kinase is a direct androgen receptor-regulated gene that drives β-catenin/T cell factor-dependent hepatocarcinogenesis: Feng H. et al., J Clin Invest. 2011 Jul 11. pii: 45967. doi: 10.1172/JCI45967. Advanced Online Publication

נושאים קשורים:  סרטן כבד,  קרצינומה הפטוצלולרית,  קינאז הקשור למחזור התא,  מחקרים
תגובות