• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
סרטן כבד

התועלת בהשתלת כבד בחולי סרטן בדרגות שונות

השתלת כבד בחולי HCC, כולל חולים בדרגות BCLC B-c ו-BCLC D, משפרת את ההישרדות לחמש שנים

29.06.2011, 14:46

קבוצת חוקרים מאיטליה בחנה את ההשפעה של הדרגה של סרטן הכבד מסוג HCC על התועלת בהישרדות לחמש שנים. הדירוג שבו השתמשו החוקרים היה (BCLC, (Barcelona Clinic Liver Cancer.

במחקר קוהורט נמצאו 1,328 חולי HCC שהתאימו למועמדות להשתלת כבד על-סמך הקריטריונים הבאים: העדר גרורות או חדירה מקרוסקופית לכלי-דם, גיל שבעים שנה או פחות, העדר מחלות רלוונטיות מחוץ לכבד.
הערכת ההישרדות ללא השתלה התבססה על המשתנים הבאים: שלב BCLC, שנת האבחון, גיל, מין, הגורם לשחמת הכבד, מדד מחלת כבד סופנית, ריכוז אלפא-פטופרוטאין והטיפול.

התועלת להישרדות בעקבות השתלת כבד חושבה תוך שימוש באנליזה של סימולציית מונטה-קרלו, על בסיס ההפרש בין צפי ההישרדות לחמש שנים עם השתלה, כפי שהוערך במודל מטרוטיקט, לבין הצפי להישרדות ללא השתלה על בסיס דירוג BCLC.

דירוג המחלה של 83 מהחולים (6%) היה BCLC 0, של 614 (46%) BCLC A, של 500 (38%) BCLC B-C ושל 131 (10%) BCLC D.

יחס הסיכון עם ההחמרה בדרגת המחלה, היה 1.530 (רווח בר-סמך של 95% 1.107 - 2.116) עבור BCLC A בהשוואה ל- BCLC 0, 1.572 (רווח בר-סמך של 95% 1.350 - 1.830) עבור BCLC B-C בהשוואה ל- BCLC A, ו- 1.470 (רווח בר-סמך של 95% 1.164 - 1.856) עבור BCLC D בהשוואה ל- BCLC B-C.

בהישרדות החציונית לחמש שנים היתה התועלת בהשתלה 11.19 חודשים (טווח בין-רבעוני 10.73 - 11.67) ל-BCLC 0, 13.49 חודשים (טווח בין-רבעוני 11.51 - 15.57) ל- BCLC A, 17.36 חודשים (טווח בין-רבעוני 15.06 - 19.28) ל-BCLC B-C ו-28.46 חודשים (טווח בין-רבעוני 26.38 - 30.34) ל-BCLC D.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Barcelona Clinic Liver Cancer staging and transplant survival benefit for patients with hepatocellular carcinoma: a multicentre, cohort study: Vitale A. et al., The Lancet Oncology, Volume 12, Issue 7, Pages 654 - 662, July 2011

נושאים קשורים:  סרטן כבד,  השתלת כבד,  השתלה,  מחקר קוהורט,  קרצינומה של הכבד,  הפטוקרצינומה,  מחקרים
תגובות