• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
הפטיטיס

קורטיקוסטרואידים משפרים את שיעור ההישרדות לאחר 28 ימים של חולים עם הפטיטיס אלכוהולית חמורה

במטה-אנליזה נמצא ששיעור ההישרדות לאחר 28 ימים בקבוצה שטופלה עם קורטיקוסטרואידים היה גבוה מזה שבקבוצה שלא טופלה עם קורטיקוסטרואידים - 79.97±2.8% לעומת 65.7±3.4%. מאנליזה שמבוססת על מודלLille עולה שהתועלת של הטיפול משמעותית בקרב חולים שהגיבו לטיפול

14.05.2011, 14:39

מטה-אנליזה של חמשה נסיונות קליניים אקראיים בוצעה כדי להעריך את תועלת הטיפול עם קורטיקוסטרואידים בדלקת כבד אלכוהולית חמורה (DF 32 או יותר, או אנצפלופתיה).

האנליזה כללה נתונים על 221 חולים שטופלו עם קורטיקוסטרואידים, ו-197 חולים שלא קיבלו קורטיקוסטרואידים. מצבם של החולים בשתי הקבוצות טרם הטיפול היה דומה. שיעור ההישרדות לאחר 28 ימים בקבוצה שטופלה עם קורטיקוסטרואידים היה גבוה מזה שבקבוצה שלא טופלה עם קורטיקוסטרואידים - 79.97±2.8% לעומת 65.7±3.4% p=0.0005)).

מניתוח רב-משתנים עולה כי קורטיקוסטרואידים (p=0.005), DF (p=0.006), לויקוציטים (p=0.004), מדד Lille (p<0.00001) ואנצפלופתיה (p=0.003) הם גורמים מנבאים בלתי-תלויים להישרדות לאחר 28 ימים.

מאנליזה של התגובה לטיפול, שמבוססת על מדד Lille, נמצא שהתועלת של הטיפול עם קורטיקוסטרואידים תלויה ברמת התגובה לטיפול. המטופלים סווגו כחולים שתגבותם היתה תגובה מלאה (מדד Lille 0.16 או פחות, אחוזון 35 או פחות), תגובה חלקית (מדד Lille בין 0.16 ל-0.56, בין אחוזון 35 ל-70) או העדר תגובה (מדד Lille 70 או יותר, אחוזון 70 או יותר).

נמצא קשר משמעותי בין שיעור ההישרדות לאחר 28 ימים לבין תת-קבוצות אלה:91.1±2.7% בקבוצה שהגיבה תגובה מלאה, 79.4±3.8% בקבוצה שהגיבה תגובה חלקית ו- 53.3±5.1% בקבוצה שלא הגיבה לטיפול (p<0.0001).

לטיפול עם קורטיקוסטרואידים היתה תרומה משמעותית לשיפור שיעור ההישרדות לאחר 28 ימים בקרב הקבוצה שהגיבה תגובה מלאה (0.18HR , p=0.006) ובקרב הקבוצה שהגיבה תגובה חלקית (0.38 (p=0.04, HR, אך לא בקרב חולים שלא הגיבו לטיפול.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Corticosteroids improve short-term survival in patients with severe alcoholic hepatitis: meta-analysis of individual patient data: Mathurin P. et al., Gut 2011; 60:255-260

נושאים קשורים:  הפטיטיס,  דלקת כבד,  צריכת אלכוהול,  קורטיקוסטרואידים,  מחקרים
תגובות