• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
גסטרין

רמת גסטרין בדם – רבות מהבדיקות לא מדוייקות

עם כמחצית מהערכות המסחריות שמשמשות לקביעת ריכוז גסטרין בדם נתקבלו תוצאות לא-מדוייקות, שנבעו מספציפיות לא מתאימה של הנוגדנים שמשמשים בערכה

09.05.2011, 14:05

ריכוז גבוה של גסטרין בבדיקת דם משמש כלי לאבחון תסמונת זולינגר-אליסון (ZES), תסמונת נדירה שבה מתפתחים, בעיקר בראש הלבלב ובתריסריון, גידולים שמפרישים גסטרין.

חוקרים בקנדה ובדנמרק בחנו את רמת הדיוק של ערכות מסחריות (קיטים) שונות שמשמשות לבדיקה של ריכוז גסטרין בדם. הם בחנו את התוצאות שהתקבלו בשימוש בשתיים-עשרה ערכות שונות. כל הערכות התבססו על שימוש בנוגדנים כנגד גסטרין. שבע מהערכות בחנו כמה חלבון נקשר לנוגדן באמצעות בדיקות רדיואקטיביות וחמש מהן בחנו זאת בעזרת ראקציות אנזימטיות.

בדיקות דם נערכו ל-40 חולים שאובחנו עם ZES או שלגביהם היה חשד ל-ZES. רמת גסטרין בדמם נקבעה על-ידי שימוש בכל אחת משתיים-עשרה הערכות שנבדקו במחקר. שבע מתוך שתיים-עשרה הערכות נתנו תוצאות לא-מדוייקות שנבעו מספציפיות לא מספקת של הנוגדנים כנגד גסטרין שמשמשים בהן. בשימוש בארבע מהערכות התקבלו ערכים נמוכים של גסטרין אצל 20% - 80% מהחולים, שהיו מביאים לאבחון שלילי שגוי. מבדיקת הספציפיות של הנוגדנים בערכות אלה עולה שהם מזהים את גסטרין-17 בלבד. בשימוש בשלוש מהערכות התקבלו ערכים גבוהים שגויים של גסטרין. מבדיקת הספציפיות של הנוגדנים בערכות אלה נמצא שהתגובה שלהם לגסטרין-סולפאט או לפקטורים אחרים בפלסמה גבוהה. רק בשימוש בחמש משתיים-עשרה הערכות התקבלו תוצאות מדוייקות של ריכוז גסטרין בדמם של החולים. שימוש בערכות שהספציפיות של הנוגדנים שבהן לא מתאימה עלולה להביא לאבחון שגוי ולטיפול לא מתאים או לא יעיל.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

The Zollinger–Ellison Syndrome and Mismeasurement of Gastrin: Rehfeld J.F. et al., Gastroenterology Volume 140, Issue 5 , Pages 1444-1453, May 2011

נושאים קשורים:  גסטרין,  מחקרים
תגובות