• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
סרטן

מחלות במערכת העיכול בקרב אנשים שהחלימו ממחלות סרטן ילדים

ילדים שחלו בסרטן, טופלו והחלימו מצויים בסיכון יחסי גבוה לפתח בבגרותם סיבוכים במערכת העיכול. RR 1.8 למחלות במערכת העיכול העליונה, RR 2.1 למחלות כבד, RR 1.9 למחלות במערכת העיכול התחתונה

29.05.2011, 16:19

מערכת העיכול של ילדים חולי סרטן נחשפת בטיפול לרעילות חמורה. במחקר, שנערך ב-UCSD, נבחנו השלכות ארוכות-טווח של רעילות זו. החוקרים ערכו השוואה בין שיעור השכיחות של תופעות חמורות במערכת העיכול בקרב ילדים שהחלימו מסרטן לבין אחיהם ואחיותיהם.

מערכת העיכול (אילוסטרציה)

מערכת העיכול (אילוסטרציה)

החוקרים עקבו אחר 14,358 ילדים שהחלימו מסרטן, אשר אובחנו בין השנים 1970 ו-1986. הגיל החציוני לאבחון היה 6.8 שנים. הגיל החציוני לביצוע ההערכה בקרב המחלימים היה 23.2 שנים ובקרב בני-המשפחה 26.6 שנים.

במעקב שנמשך עשרים שנה לאחר הטיפול, דיווחו כ-40% מהאנשים שחלו בילדותם בסרטן על בעיות חמורות במערכת העיכול במהלך העשרים השנה לאחר הטיפול. מהממצאים עולה שהם מצויים בסיכון יחסי גבוה יחסית לבני-משפחותיהם לפתח סיבוכים במערכת העיכול.

הסיכון היחסי שלהם ל-:

מחלות במערכת העיכול העליונה RR 1.8 (רווח בר-סמך ל-95% 1.6 - 2.0)

מחלות כבד RR 2.1 (רווח בר-סמך ל-95% 1.8 - 2.5)

מחלות במערכת העיכול התחתונה RR 1.9 (רווח בר-סמך ל-95% 1.7 - 2.2)

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Survivors of Childhood Cancer Have Increased Risk of Gastrointestinal Complications Later in Life: Goldsby R. et al., Gastroenterology Volume 140, Issue 5 , Pages 1464-1471.e1, May 2011

נושאים קשורים:  סרטן,  מחלות דרכי העיכול,  מחלות ילדים,  מחלות כבד,  כימותרפיה,  מחקרים
תגובות