• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
סרטן המעי הגס

פולימורפיזם במסלול של TGF-ß יכול לשמש לחיזוי ההישרדות בחולי סרטן המעי

מבדיקת התאחיזה בין פולימורפיזם בגנים שמקודדים לחלבונים במסלול של TGF-ß זוהו SNPs שמצויים בתאחיזה להישרדות לאחר אבחון עם סרטן המעי הגס או עם סרטן פי הטבעת. הסיכון היחסי בקרב חולים שנושאים את המספר הגבוה ביותר של SNPs שבתאחיזה להישרדות פחותה גבוה

25.05.2011, 14:21

במחקר, שנערך באוניברסיטה של יוטה, נבחן הקשר בין המסלול של TGF-ß לבין ההישרדות לאחר אבחון סרטן המעי הגס או סרטן פי הטבעת. במחקר נכללו 1,553 חולים שאצלם אובחן סרטן המעי הגס ו-754 חולים שאצלם אובחן סרטן פי הטבעת. המעקב אחר החולים נמשך לפחות שבע שנים לאחר האבחון.

נבדקה השונות הגנטית ב-SNPי(single nucleotide polymorphisms) בגנים שמקודדים לחלבונים שמעורבים במסלול של TGF-ß, כמצויין בטבלה:

השונות הגנטית

לאחר שנבחנה התאחיזה בין הפולימורפיזם הגנטי לבין שלב המחלה והפנוטיפ המולקולרי של הגידול נמצאה תאחיזה בין 18 SNPs ב-12 גנים לבין ההישרדות לאחר אבחון עם סרטן המעי הגס, ובין 15 SNPs ב-7 גנים לבין ההישרדות לאחר אבחון עם סרטן פי הטבעת.

הסיכון היחסי של קבוצת החולים שבגנוטיפ שלהם המספר הגבוה ביותר של SNPs שקשורים בהישרדות נמוכה לאחר אבחון סרטן הוא RR 5.10 במקרים של סרטן המעי הגס ו- RR 6.03 במקרים של סרטן פי הטבעת.

ערכה: ד"ר דורית שנון
מקור:

Slattery M.L. et al., Cancer 2011: Genetic variation in the transforming growth factor-β signaling pathway and survival after diagnosis with colon and rectal cancer.

נושאים קשורים:  סרטן המעי הגס,  סרטן פי הטבעת,  מחקרים
תגובות