• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
מחלות זיהומיות

בריאות הציבור – העשירייה הפותחת

בין הנושאים שצוינו על-ידי העוסקים בתחום: חיסונים, מניעה ובקרה של מחלות זיהומיות, סקרים לגילוי מוקדם של סרטן, טיפול כנגד גורמי סיכון להתפתחות מחלות קרדיו-וסקולריות, סקרים למחלות מטבוליות בקרב ילודים, מלחמה בעישון ובטיחות בנהיגה

22.05.2011, 15:12

חוקרים שעוסקים בבריאות-הציבור נתבקשו על-ידי ה-CDC לדרג את ההישגים הבולטים בתחום בריאות-הציבור בעשר השנים הראשונות של המאה ה-21. עשרת הנושאים הבאים צוינו בין החשובים ביותר:

חיסונים

בעשור האחרון נצפתה ירידה בתחלואה, באשפוזים, בתמותה ובעלויות הטיפול במחלות שניתנות למניעה על-ידי חיסונים. חיסונים נוספים הוכללו בתכנית החיסונים, הן זו של ילדים והן זו של מתבגרים ושל מבוגרים. ניתוח כלכלי העלה שהחיסונים שניתנים לילדים מונעים כ-42,000 מקרי מוות ו-20 מיליון מקרים של תחלואה, וחוסכים 14 מיליארד דולר בהוצאות רפואיות ישירות ו-69 מיליארד דולר הוצאות ישירות ונילוות. צויינה במיוחד ההשלכה של הכללת החיסון המצומד כנגד פנאומוקוקי, שעל-פי הערכת החוקרים מנעה, בין השנים 2000 - 2008, 211,000 מקרים של תחלואה חמורה ו-13,000 מקרי מוות.

ילד מקבל חיסון (אילוסטרציה)

ירידה במחלות שניתנות למניעה ע"י חיסון (אילוסטרציה)

מניעה ובקרה של מחלות זיהומיות

צוינה התרומה של בדיקות מעבדה משופרות שמאפשרות לזהות במהירות, ובשלבים מוקדמים, מזהמים (לדוגמה, במזון) ונשאים (לדוגמה, נשאי HIV), כולל בבדיקות סקר נרחבות וכן בבדיקות שנערכות לתרומות-דם. צוינה גם ההתקדמות בבניית מודלים לחיזוי ההתפשטות של מגיפות, שמשפרות את היעילות של התערבות מניעתית. בין הדוגמאות למחלות זיהומיות שבשיעור השכיחות שלהן נצפתה, בעשור האחרון, ירידה מרשימה נכללה מחלת השחפת, שבתחלואה ממנה חלה בארצות-הברית, בין השנים 2001 ל-2010, ירידה של 30%.

בריאות האם והילוד

צוין במיוחד הגידול במספר המצבים, בעיקר של מחלות מטבוליות, שנסקרים בקרב ילודים. בנוסף, צוינה הירידה בשיעור השכיחות של פגמים בניורל-טיוב בעקבות החקיקה שמחייבת העשרה בחומצה פולית של מזונות דגניים (קמח, דגני בוקר).

בקרה על טבק

למרות הירידה בשיעור המעשנים, הערכת החוקרים היא שהעומס שעישון גובה מכלכלת ארצות-הברית, עומס שנובע מהעלויות הרפואיות שנובעות מעישון ומהירידה בתפוקה של העובדים, מסתכם בכ-193 מיליארד דולר בשנה.

בטיחות בנהיגה

תאונות דרכים הן הגורם הראשון בשכיחותו בארצות-הברית לתמותה בקרב אנשים שגילם 5 - 34 שנים. העלות השנתית שנובעת מתאונות דרכים – בהוצאות רפואיות ובאובדן עבודה – מוערכת בכ-99 מילאירד דולר. בין השנים 2000 ל- 2009 היתה ירידה בתמותה מתאונות דרכים מ- 14.9/100,000 ל-11.0/100,000, וזאת למרות עלייה של 8.5% בנסיעה בכבישים.

נושאים נוספים בעשירייה הפותחת: סקרים לגילוי מוקדם של סרטן, טיפול שמכוון לגורמי הסיכון להתפתחות מחלות קרדיו-וסקולריות, מניעה של הרעלת עופרת, שיפור המוכנות וההערכות לארועים המוניים, בטיחות וגיהות בעבודה.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

CDC, MMHR Weekly May 20, 2011 / 60(19), 619-623

נושאים קשורים:  מחלות זיהומיות,  בריאות הציבור,  מחקרים
תגובות