• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
מחלות זהומיות

זוהה מעכב אנטי-וירלי בעל טווח פעילות רחב

3A הוא חומר שפוגע בביוסינתיזה של פירימידין ומעכב את הרפליקציה של וירוסי RNA, רטרו וירוסים ווירוסי DNA

27.04.2011, 22:43

בסקירה שנועדה לאתר חומרים שמעכבים רפליקציה של וירוס השפעת מצאו חוקרים מבית-החולים מאונט סיני את החומר המעכב A3. A3 מעכב לא רק רפליקציה של וירוס השפעת, אלא הוא בעל ספקטרום פעולה אנטי-וירלית רחב מאד ומשפיע הן על וירוסי RNA עם גדיל חיובי (Sindbis virus, hepatitis C virus, West Nile virus, dengue virus), הן על וירוסי RNA עם גדיל שלילי (influenza virus A, influenza virus B Newcastle disease virus, vesicular stomatitis virus), הן על רטרוויוסים (HIV) והן על וירוסי DNAי(vaccinia virus, human adenovirus).

בניגוד להשפעתו על רפליקציה של וירוסים בתאים ממקור הומני, לא משפיע 3A על רפליקציה של וירוסים בתאים שמקורם בעופות. נמצא שהשפעתו של 3A קשורה לחלבון תאי DHODHי(dihydroorotate dehydrogenase).יDHODH הוא אנזים במסלול הביוסינתיזה של פירימידין. כאשר מספקים לתאים שמודבקים בוירוס עודף אורציל או חומצה אורוטית, יש עלייה ברמת פירימידין גם בנוכחות 3A, ואין פגיעה ברפליקציה של הוירוסים. נראה, אפוא, ש-3A פוגע במאגרי הפירימידין של התא, שחיוניים לרפליקציה של הוירוסים.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Hoffmann H.H. et al., Broad-spectrum antiviral that interferes with de novo pyrimidine biosynthesis. PNAS April 5, 2011 vol. 108 no. 14 5777-5782

נושאים קשורים:  מחלות זהומיות,  איידס,  וירוס שפעת,  וירוס איידס,  וירולוגיה,  מחקרים
תגובות