• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
סרטן

שינוי בפרופיל סוגי הסרטן בקרב חולי איידס

בקרב נשאים וחולי איידס נצפתה ירידה במספר המקרים של קפושי סרקומה, נון-הודג'קין לימפומה וסרטן רחם גרורתי, ובמקביל נצפתה עלייה במספר המקרים של סרטן פי-הטבעת, סרטן ריאה, סרטן כבד והודג'קין לימפומה וכן של סוגי סרטן אחרים ששכיחים בכלל האוכלוסייה

27.04.2011, 22:17

השיפור בטיפולים בנשאי HIV ובחולי איידס מביא לשינו בסוגי הסרטן שמהם הם סובלים. טיפולי שמכוונים כנגד רטרו-וירוסים הביאו לשיפור התפקוד של המערכת החיסונית, לירידה בסיכון להתפתחות מחלת האיידס ולעלייה בתוחלת החיים. עקב זאת חלה ירידה בשיעור סוגי סרטן שאיפיינו את מחלת האיידס – קפושי סרקומה, נון-הודג'קין לימפומה וסרטן רחם גרורתי. בעוד שבין השנים 1991 - 1995 היו בארצות-הברית 34,000 מקרים של סוגי סרטן אלה, בין השנים 2001 - 2005 אובחנו 10,000 מקרים. במקביל, הביאה העלייה בתוחלת החיים לעלייה בשיעור סוגי סרטן שמאפיינים את כלל האוכלוסייה, ומשנת 2003 מספר נשאי HIV וחולי סרטן שמאובחנים עם סוגי סרטן כלליים גדול ממספרם של המאובחנים בסרטן שמאפיין איידס. העלייה בתוחלת החיים, ובשיעור סוגי הסרטן הכלליים, משקפת גם את העלייה במספר הנשאים וחולי איידס שחיים בארצות-הברית ואת העלייה בגיל הממוצע שלהם.

נשאי HIV וחולי איידס מצויים בסיכון גבוה לכמה סוגים של סרטן (לא אלה שנחשבים למאפיינים של מחלת איידס). השכיחים שבהם הם סרטן פי-הטבעת, סרטן ריאה, סרטן כבד והודג'קין לימפומה. הסיכון הגבוה לסוגים אלה של סרטן נובע מהידבקות בוירוסים, בנוסף להידבקות ב-HIV – EBV, HPV, HBV, HCV, וכן משיעור גבוה של מעשנים. אצל רוב הנשאים וחולי איידס שאובחנו עם סרטן בין השנים 2001 - 2005 נמצא סרטן מאחד מהסוגים האלה. בין השנים 2001 - 2005 אובחנו פי שמונה יותר נשאים וחולי איידס עם סרטן פי-הטבעת מאשר בין השנים 1991 - 1995, פי חמש יותר מקרים של סרטן כבד ופי שתיים מקרים של הודג'קין לימפומה ושל סרטן ריאה.

ערכה: ד"ר דורית שנון

למקור באתר NIH

נושאים קשורים:  סרטן,  איידס,  HIV,  הדבקה וירלית,  המטולוגיה,  מחקרים
תגובות