• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
פרמקולוגיה

הוספת Boceprevir לטיפול כנגד HCV בחולים שלא הגיבו לטיפול ב- Peg-IFN/RBV בעבר מעלה שכיחות SVR

בניסוי, שנערך בקרב חולים שכבר קיבלו טיפול משולב אינטרפרון + ריבוירין, היה שיעור התגובה הוירולוגית המתמשכת (SVR) בקרב אלה שטופלו טיפול משולש שכלל גם Boceprevir גבוה יותר מאשר בקרב אלה שטופלו עם פג אינטרפרון α2b + ריבוירין בלבד - 66% לעומת 21% לאחר 44 שבועות של טיפול

26.04.2011, 13:30

במחקר קליני נבחנה ההשפעה של הוספת Boceprevir, תרופה אנטי-וירלית "ישירה", לפגאינטרפרון α2b וריבוירין בטיפול כנגד הדבקה כרונית עם וירוס הפטיטיס Cי(HCV) מגנוטיפ 1. Boceprevir הוא מעכב פרוטאזות שנקשר לאתר הפעיל של החלבון הוירלי NS3י(non-structural 3).

403 חולים חולקו לשלוש קבוצות ביחס 2:2:1. קבוצת הביקורת טופלה עם פג אינטרפרון וריבוירין 4 שבועות, פג אינטרפרון-ריבוירין + תרופת-דמה 44 שבועות. קבוצת ניסוי אחת טופלה עם פג אינטרפרון-ריבוירין 4 שבועות, פג אינטרפרון-ריבוירין + Boceprevir 32 שבועות, פג אינטרפרון-ריבוירין + תרופת דמה 12 שבועות. קבוצת ניסוי אחרת טופלה עם פג אינטרפרון-ריבוירין 4 שבועות, פג אינטרפרון-ריבוירין + Boceprevir 44 שבועות.

בקבוצות שטופלו עם Boceprevir היתה התגובה הוירולוגית המתמשכת גבוהה יותר – 59% בקבוצה שקבלה את התרופה 32 שבועות, ו-66% בקבוצה שקבלה את התרופה 44 שבועות, לעומת 21% בקבוצת הביקורת.

בקרב חולים, שאצלם היתה רמת ה-RNA HCV בשבוע ה-8 לטיפול לא מדידה, היתה התגובה הוירולוגית המתמשכת 86% אחרי 32 שבועות של טיפול משולש ו-88% אחרי 44 שבועות של טיפול זה.

בקרב 102 החולים שאצלם היתה הירידה ב-RNA HCV בשבוע ה-4 פחות מ- 1 log10 IU/ml היתה התגובה הוירולוגית המתמשכת 33% לאחר 32 שבועות ו-34% לאחר 44 שבועות, לעומת 0% בקבוצת הביקורת.

אנמיה היתה נפוצה יותר בקרב החולים שטופלו עם Boceprevir, ו-41% - 46% מאלה שקיבלו את התרופה היו זקוקים לאריתרופרוטאין, לעומת 21% מקבוצת הביקורת.

מהמחקר עולה שהוספת Boceprevir לטיפול פג אינטרפרון-ריבוירין מעלה עלייה משמעותית את התגובה הוירולוגית המתמשכת בקרב חולים עם הדבקה כרונית עם HCV מגנוטיפ 1, אשר כבר טופלו כנגד הדבקה זו.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Bacon B.R. et al., N Engl J Med 2011; 364:1207-1217 March 31, 2011: Boceprevir for Previously Treated Chronic HCV Genotype 1 Infection

עוד בנושא: טיפול משולש Boceprevir + פג אינטרפרון α2b + ריבוירין כנגד HCV יעיל יותר בחולים שטרם קיבלו טיפול כנגד הפטיטיס

נושאים קשורים:  פרמקולוגיה,  הפטיטיס,  הפטיטיס C,  דלקת כבד נגיפית C,  אנטי-וירלי,  מחקרים
תגובות