• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
פרמקולוגיה

הוספת Boceprevir לטיפול כנגד HCV בחולים נאיבים מעלה שכיחות SVR

בניסוי, שנערך בקרב חולים שקיבלו טיפול משולב אינטרפרון + ריבוירין, היה שיעור התגובה הוירולוגית המתמשכת (SVR) בקרב אלה שטופלו טיפול משולש שכלל גם Boceprevir גבוה יותר מאשר בקרב אלה שטופלו עם פג אינטרפרון α2b + ריבוירין בלבד

26.04.2011, 13:30

במחקר קליני נבחנה ההשפעה של הוספת Boceprevir, תרופה אנטי-וירלית "ישירה", לפגאינטרפרון α2b וריבוירין בטיפול כנגד הדבקה כרונית עם וירוס הפטיטיס Cי(HCV) מגנוטיפ 1. Boceprevir הוא מעכב פרוטאזות שנקשר לאתר הפעיל של החלבון הוירלי NS3י(non-structural 3).

938 חולים ממוצא אנגלוסקסי, שטרם קיבלו טיפול כנגד הפטיטיס, חולקו לשלוש קבוצות 311 טופלו עם פג אינטרפרון וריבוירין 4 שבועות, פג אינטרפרון-ריבוירין + תרופת-דמה 44 שבועות, 316 טופלו עם פג אינטרפרון-ריבוירין 4 שבועות, פג אינטרפרון-ריבוירין + Boceprevir 24 שבועות, ו-311 טופלו עם פג אינטרפרון-ריבוירין 4 שבועות, פג אינטרפרון-ריבוירין + Boceprevir 44 שבועות.

בקבוצות שטופלו עם Boceprevir היתה התגובה הוירולוגית המתמשכת גבוהה יותר – 67% בקבוצה שקבלה את התרופה 24 שבועות, ו-68% בקבוצה שקבלה את התרופה 44 שבועות, לעומת 40% בקבוצת הביקורת.

בניסוי השתתפו גם 159 אפרו-אמריקנים, והתוצאות שהתקבלו נותחו בנפרד. בקבוצות שטופלו עם Boceprevir היתה התגובה הוירולוגית המתמשכת גבוהה יותר – 42% בקבוצה שקבלה את התרופה 24 שבועות, ו-53% בקבוצה שקבלה את התרופה 44 שבועות, לעומת 23% בקבוצת הביקורת.

אנמיה היתה נפוצה יותר בקרב החולים שטופלו עם Boceprevir. ב-21% מאלה שקיבלו טיפול משולש הופחת המינון (לעומת 13% בקבוצת הביקורת), וב-2% מהמטופלים הופסק הטיפול (לעומת 1% בקבוצת הביקורת).

מהמחקר עולה שהוספת Boceprevir לטיפול פג אינטרפרון-ריבוירין מעלה עלייה משמעותית את התגובה הוירולוגית המתמשכת בקרב חולים עם הדבקה כרונית עם HCV מגנוטיפ 1, אשר לא טופלו כנגד הדבקה זו. תוצאות הטיפול לאחר 24 שבועות ולאחר 44 שבועות – דומות.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Poordad F. et al., N Engl J Med 2011; 364:1195-1206 March 31, 2011: Boceprevir for Untreated Chronic HCV Genotype 1 Infection

עוד בנושא: טיפול משולש Boceprevir + פג אינטרפרון α2b + ריבוירין כנגד HCV יעיל יותר בחולים שכבר קיבלו טיפול כנגד הפטייס

נושאים קשורים:  פרמקולוגיה,  הפטיטיס,  הפטיטיס C,  דלקת כבד נגיפית C,  אנטי-וירלי,  מחקרים
תגובות