• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
פולימורפיזם

קשר בין פולימורפיזם ב-IL28B לבין התגובה הוירולוגית לטיפול בחולים עם HCV גנוטיפ 2 או 3

בקרב חולים עם HCV מגנוטיפ 2 או 3 נמצאה תאחיזה בין תגובה וירולוגית ממושכת (SVR) לטיפול לבין גנוטיפ rs12979860 CC בגן ל-IL28B. התאחיזה בין גנוטיפ rs12979860CC לבין SVR נמצאה במקרים של חולים שהראו תגובה וירולוגית מוקדמת מהירה (RVR)

22.03.2011, 09:39

במחקרים קודמים, שבהם נבחנה התגובה של חולים שנדבקו ב-HCV מגנוטיפ 1 לטיפול בפג -אלפא-אינטרפרון וריבוירין, נמצאה תאחיזה בין שונות גנטית בגן שמקודד לאינטרלוקין B28י(IL28B) לבין התגובה.

במחקר, שנערך לאחרונה בפרנקפורט, נבדקה החשיבות של פולימורפיזם בגן זה לחולים עם הידבקות ב-HCV מגנוטיפ 2 או 3. השונויות שהשפעתן נבדקה היו, כל אחת, שינוי בנוקליאוטיד בודד: פולימורפיזם rs8099917, rs12980275 או rs12979860.

היפטיטיס C. אילוסטרציה

היפטיטיס C. אילוסטרציה

תגובה וירולוגית ממושכת (SVR - sustained virologic response) לטיפול אנטי-וירלי עם פג-אלפא-אינטרפרון ועם ריבוירין נבדקה בקרב 267 חולים עם HCV מגנוטיפ 2 או 3, 378 חולים עםHCV מגנוטיפ 1 ו-200 אנשים בריאים.

בקרב חולים עם HCV מגנוטיפ 2 או 3 נמצאה תאחיזה בין תגובה וירולוגית לטיפול לבין גנוטיפ rs12979860 CC בגן ל-IL28B. לא נמצאה תאחיזה לפולימורפיזם rs8099917 או rs12980275.

התאחיזה בין גנוטיפ rs12979860CC לבין SVR נמצאה במקרים של חולים שהראו תגובה וירולוגית מוקדמת מהירה rapid virologic response) RVR). לא נמצאה תאחיזה כזו במקרים של חולים שלא היתה להם תגובה וירולוגית מוקדמת מהירה לטיפול.

כאשר רמת העומס הנגיפי הבסיסית היתה גבוהה, נמצאה תאחיזה בין תגובה לטיפול לבין כל שלוש השונויות הגנטיות ב-IL28B. תאחיזה זו נצפתה במקרים של הידבקות ב-HCV מכל הגנוטיפים שנבדקו (1, 2, 3).

בנוסף, נמצא ששכיחות פולימורפיזם rs12979860 CC גבוהה יותר בקרב חולים שגנוטיפ הוירוס שבגופם 2 או 3 מאשר בחולים שגנוטיפ הוירוס שבגופם 1. השכיחות של הגנוטיפ rs12979860 CC היתה 49.0% בקרב אנשים בריאים, 33.9% בקרב חולים עם HCV גנוטיפ 1, 38.9% בקרב חולים עם HCV גנוטיפ 2 ו-51.9% בקרב חולים עם HCV גנוטיפ 3.

ערכה ד"ר דורית שנון

מקור Journal of Hepatology:

Sarrazin C. et al., J Hepatol. 2011: Importance of IL28B gene polymorphisms in hepatitis C virus genotype 2 and 3 infected patients.

נושאים קשורים:  פולימורפיזם,  אינטרפרון,  הפטיטיס,  גנוטיפ HCV,  ריבוירין,  מחקרים
תגובות