• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
סרטן הלבלב

שתיית משקאות חריפים מעלה את הסיכון לסרטן הלבלב

במחקר פרוספקטיבי גדול נמצא שהסיכון היחסי למוות מסרטן בקרב אנשים ששתו שלושה משקאות חריפים RR 1.32. לא נמצאה עלייה משמעותית בסיכון בקרב אנשים ששתו יין או בירה. מבין אלה ששתו שלושה משקאות או יותר היה הסיכון היחסי 1.36 בקרב לא-מעשנים ו-1.16 בקרב מעשנים

16.03.2011, 13:14

סרטן הלבלב הוא מהקטלניים ביותר. לרוב מאובחן הסרטן בשלבים מתקדמים, ושעור ההישרדות חמש שנים לאחר האבחון הוא פחות מ-5%. עם זאת, סוג זה של סרטן לא שכיח. אחד מגורמי הסיכון המוכרים לסרטן הלבלב הוא עישון. נראה שגם שתיית משקאות חריפים מעלה את הסיכון לחלות בסרטן הלבלב.

אנשים רבים ששותים משקאות חריפים גם מעשנים

אנשים רבים ששותים משקאות חריפים גם מעשנים

הקשר בין שתיית אלכוהול לבין הסיכון לסרטן הלבלב נבחן במחקר פרוספקטיבי שהתבסס על מאגר הנתונים של Cancer Prevention Study II, שכולל נתונים על אמריקנים שגילם שלושים שנה ויותר. עם הצטרפותם, בשנת 1982, ענו הנשאלים על שאלון מפורט שכלל התייחסות לשתיית אלכוהול. במעקב, שנמשך עד סוף שנת 2006, אובחנו בקרב 1,030,647 משתתפים 6,847 מקרים של מוות מסרטן הלבלב.

הסיכונים היחסיים תוקנו בהתאם למין, גיל, מוצא אתני, מצב משפחתי, השכלה, הסטוריה משפחתית של סרטן הלבלב, הסטוריה אישית של אבנים במרה, סוכרת, BMI ועישון. נבחנה ההתאמה לסוגים שונים של משקאות אלכוהוליים - בירה, יין, משקאות חריפים - וההשפעה על מעשנים ועל לא-מעשנים.

(הסיכון היחסי RR) למוות מסרטן הלבלב בקרב אנשים ששתו עד שני משקאות ביום היה דומה לזה שבקרב אנשים שלא שתו כלל. לעומת זאת, אנשים ששתו שלושה משקאות ביום היו בסיכון יחסי 1.25. הסיכון היחסי הגבוה נמצא ביחס לשתיית משקאות חריפים (RR 1.32), אך לא ביחס לשתיית יין (RR 1.09) או בירה (RR 1.08). מבין אלה ששתו שלושה משקאות או יותר היה הסיכון היחסי 1.36 בקרב לא-מעשנים ו-1.16 בקרב מעשנים.

עולה, אפוא, ששתיית שלושה משקאות חריפים או יותר מעלה את הסיכון למוות מסרטן הלבלב עלייה בלתי-תלויה בעישון. מחקרים קודמים שבחנו את הקשר בין סרטן הלבלב לבין שתיית אלכוהול היו קטנים מכדי לנטרל את השפעת העישון, במיוחד לאור העובדה שאנשים רבים ששותים משקאות חריפים גם מעשנים.

ערכה ד"ר דורית שנון

מקור:

Gapstur S.M. et al., Arch Intern Med. 2011: Association of Alcohol Intake with Pancreatic Cancer Mortality in Never Smokers

נושאים קשורים:  סרטן הלבלב,  שתיית אלכוהול,  צריכת אלכוהול,  משקאות חריפים,  אלכוהול סרטן,  סיכון סרטן הלבלב,  מחקרים
תגובות