• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
משפט

המחוזי: לרופא מותר לתת חוות דעת נגד מטופלו לשעבר

לפי ביהמ"ש, כאן התחום הרפואי נדיר יותר ורשימת המומחים מצומצמת יחסית. התובע הספציפי אף נבדק בעבר על–ידי כל המומחים המוכרים. ביהמ"ש חוזר ומשתמש בנייר העמדה של הר"י, הפעם כדי לאבחן אילו מקרים לא ייכללו באיסור לפעול נגד מטופל

14.03.2011, 20:05

רופא ומרכז רפואי נתבעו ברשלנות רפואית. פנייתם לבית המשפט היתה בבקשה לאפשר להם להגיש חוות דעת רפואית של מומחה מטעמם, אף שהתובע נבדק בעבר אצל מומחה זה. הטענה היתה כי הרופא בדק את התובע פעם אחת ויחידה במסגרת השר"פ, כארבע שנים לפני הגשת התביעה. מנגד טען התובע, כי השימוש בחוות הדעת מנוגד לתקנות ולנייר העמדה של הר"י, שלפיו "רופא לא יפעל נגד מי שנמצא בטיפולו", וכי על המסמך מלפני ארבע שנים חל חיסיון.

בית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי ככלל, אין הוראה חקיקתית האוסרת על רופא מטפל להגיש חוות דעת מטעם מזמינו, בין שהוא מטופל ובין שהוא המוסד שבו עובד הרופא; הכל בכפוף לשיקול דעתו של בית המשפט. בנסיבות העניין, מסקנתו של המומחה באותה עת לא התייחסה כלל לשאלה של רשלנות רפואית. התובע נבדק פעם אחת על־ידי המומחה, מספר שנים לפני שהיה אמור להיבדק לצורך הגשת חוות דעת מטעם הנתבעים, כך שהוא אינו נחשב ל"מי שנמצא בטיפולו" של הרופא המומחה. לפיכך, הגשת חוות הדעת מטעם המומחה לא תעמוד בניגוד לכללי האתיקה ונייר העמדה של הר"י.

בנוסף, במקרה הנדון מדובר בתחום רפואי נדיר יותר (תחום הקרנית והתשבורת), שרשימת המומחים בו מצומצמת יחסית, והתובע הספציפי אף נבדק בעבר על־ידי כל המומחים המוכרים בתחום.

לבסוף מציין בית המשפט, כי על המסמך לא חל חיסיון. נתוני המסמך משקפים את מצב עיניו של התובע באותה עת, כפי שרשם המומחה; וקרוב לוודאי, שמסמך זה היה מגיע בסופו של דבר לכל מומחה שהיה מתבקש להגיש חוות דעת, בין אם מדובר במומחה מטעם הנתבעים או במומחה מטעם בית המשפט.

בית המשפט חוזר ומשתמש בנייר העמדה של הר"י, הפעם כדי לאבחן אילו מקרים לא ייכללו באיסור לפעול נגד מטופל, והוא מתיר את הגשת חוות הדעת מטעם המומחה הרפואי.

________________________
בש"א 7414/04 ס' א' נ' מן גדעון

* פורסם לראשונה בכתב העת 'זמן הרפואה' גליון מס' 35, ינואר-פברואר 2011

נושאים קשורים:  משפט,  חוות דעת רפואית,  הלשכה לאתיקה,  הר"י,  נייר עמדה
תגובות