• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
פנימית

קשר בין רמת sTNFR-2 לבין הסיכון ללקות בסרטן המעי וכן להפחתת הסיכון על-ידי תרופות נוגדות-דלקת

נמצא שנשים שרמת sTNFR-2 בדמן נמוכה נמצאות בסיכון גבוה יותר לסרטן המעי מנשים שרמת החלבון בדמן גבוהה. בקרב הנשים שרמת sTNFR-2 בדמן גבוהה מפחיתה נטילת אספירין או NSAID הפחתה משמעותית את רמת הסיכון, בעוד שההשפעה של התרופות על הסיכון בקרב נשים שרמת sTNFR-2 בדמן נמוכה לא כה משמעותית

14.03.2011, 12:13

אספירין ותרופות לא-סטראודיות נוגדות דלקת (NSAID) מפחיתות את הסיכון לסרטן המעי. במחקר שנערך בבית-הספר לרפואה של אוניברסיטת הרווארד, נבחן הקשר בין סמנים לדלקת לבין הסיכון לסרטן המעי וכן האם השימוש ב-NSAID מסוגים שונים משפיע על הסיכון לסרטן המעי בתלות בסמנים אלה.

בבדיקות דם של 32,826 שנים, דגימות שנאספו בין השנים 1989 ל-1990, נבדקו הרמות שלי(CRP (C-reactive protein) IL-6 (interleukin 6 ו- sTNFR-2י(soluble timor necrosis factor receptor 2). עד שנת 2004 זוהו בין הנשי םשהצטרפו למחקר 280 מקרים של סרטן המעי. לכל מקרה של חולת סרטן הותאמו שתי ביקורות של נשים בריאות בנות אותו גיל, ומכולן נאסף גם מידע על השימוש באספירין וב-NSAID.

נשים שרמת sTNFR-2 בדמן היתה ברבעון התחתון היו בסיכון גבוה יותר לסרטן המעי מנשים שרמת החלבון בדמן היתה ברבעון העליון. הסיכון היחסי היה 1.67. נשים שרמת sTNFR-2 בדמן היתה גבוהה ושהחלו ליטול אספרין או NSAID לאחר בדיקת הדם הראשונית היו בעלות סיכון מופחת משמעותית RR 039 בהשוואה לאלה שרמת החלבון בדמן היתה גבוהה אך לא נטלו את התרופות. בקרב הנשים שרמת sTNFR-2 בדמן היתה נמוכה לא הביאה נטילת התרופות להפחתה כה משמעותית ברמת הסיכון RR 0.86.

מהמחקר עולה שתת-אוכלוסיות שונות, שמובחנות זו מזו ברמה של sTNFR-2, מפיקות תועלת שונה משימוש בתרופות נוגדות-דלקת.

לא נמצא קשר בין רמות CRP ו-IL-6 לבין הסיכון ללקות בסרטן המעי.

ערכה ד"ר דורית שנון

מקור:

Chan A.T. et al., Gastroenterology 2011: Inflammatory markers are associated with risk of colorectal cancer and chemopreventive response to anti-inflammatory drugs.

נושאים קשורים:  פנימית,  גסטרו,  TNF אונקולוגיה,  sTNFR-2,  סיכון סרטן,  תרופות אנטי-דלקתיות לא סטרואידיות,  NSAID,  סרטן המעי,  אספירין,  מחקרים
תגובות