• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
הפטיטיס

עלייה בחסינות כנגד HBV

בשנים 1999- 2008 היה אחוז האנשים שסבלו מאינפקציה של HBV נמוך מכפי היה בשנים 1988- 1994. החסינות בקרב ילדים בגיל שנתיים היתה גבוהה בהרבה מזו שבקרב מבוגרים. ראוי להמשיך ולחסן מבוגרים, ובמיוחד כאלה ששייכים לקבוצות שמצויות בסיכון גבוה

06.03.2011, 21:59

במטרה להעריך את היעילות של התכניות למניעת העברה של HBV באוכלוסייה, נבחנה שכיחות ההדבקה ב- HBV והקשר בין ההדבקה לבין חשיפה קודמת, אינפקציה כרונית ותגובה חיסונית.

ראוי להמשיך ולחסן מבוגרים

ראוי להמשיך ולחסן מבוגרים

במחקר שנערך בסיאטל רוכזו הנתונים על 39,787 אזרחי ארצות-הברית שגילם שנתיים ויותר, ואשר לא היו מאושפזים בזמן איסוף הנתונים. לא נכללו במאגר נתונים לגבי חסרי-בית. הנתונים מתייחסים לשנים 1999 - 2008.

בקרב 0.27% מהאנשים שגילם שש שנים ויותר נמצאה אינפקצה כרונית, שהוגדרה על-ידי נוכחות של HBV surface antigen בסרום. 4.6% מהאנשים בקבוצת גיל זו נחשפו בעבר ל-HBV, כפי שאובחן על-ידי נוכחות נוגדנים ל-HBV core antigen.

נתונים אלה נמוכים מהנתונים שנמצאו בשנים 1988- 1994 (0.42% אינפקציה, 5.1% חשיפה). נראה כי מגמת הירידה הזו צפויה להמשך, שכן אינפקציה וחשיפה קודמת היו נדירים בקרב קבוצת הגיל 6-19 שנים.

בקרב ילדים בגיל שנתיים נמצאה שכיחות גבוהה של חסינות (68.6%), שהוגדרה על-ידי נוכחות של נוגדים כנגד HBV surface antigen בסרום, ושכיחות אינפקציה נמוכה. רמת חסינות זו גבוהה בהרבה מזו שנמצאה בקרב מבוגרים. נראה, אפוא, שראוי להמשיך ולחסן מבוגרים, ובמיוחד כאלה ששייכים לקבוצות שמצויות בסיכון גבוה.

ערכה ד"ר דורית שנון

מקור:

Ioannou G.N. et al., Ann Intern Med. 2011: Hepatitis B virus in the United States: infection, exposure, and immunity rates in a nationally representative survey.

נושאים קשורים:  הפטיטיס,  HBV,  חיסון כנגד הפטיטיס,  צהבת נגיפית,  מחלות כבד,  מחקרים
תגובות