• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
סרטן מעי

הגברת פלורסנציה באמצעות פלורסין יעילה באבחון סרטן המעי בקולונסקופיה

הדמייה FAFI בבדיקת קולונסקופיה נמצאה בעלת רגישות 100% וספציפיות 91.7% בהבחנה בין פוליפים סרטניים לבין פוליפים שפירים

03.03.2011, 15:42

חוקרים ממינכן השוו את הרגישות ואת הספציפיות של הדמיה אוטו-פלורסנטית רגילה
AFIי(autofluorescence Imaging) - ושל הדמיה אוטו-פלורסנטית שמוגברת עם פלורסין -
FAFIי(fluorescein-enhanced AFI) - בהבחנה בין פוליפים שפירים לבין פוליפים סרטניים.

חולים שאצלם נמצאו פוליפים במעי בבדיקת קולונסקופיה שבמהלכה השתשמו בהדמיהAIF קבלו פלורסין ואז נעשתה שוב בדיקה והדמיה FAFI.

8 סרטי וידאו - 4 של פוליפים סרטניים ו-4 של פוליפים שפירים - שמשו ללימוד ההדמיה, במקביל לבחינה של הבדיקות ההסטולוגיות. ב-FAFI היו הקריטריונים לפוליפ סרטני גרגור או צבר של פלורסנציה ירוקה, וב-AFI ורודה-סגולה. לאחר הלימוד, נתנו לאבחנה 25 סרטי וידאו (13 של פוליפים סרטניים ו-12 של פוליפים שפירים), ללא הבדיקות ההסטולוגיות.

הרגישות באבחנה על-סמך AFI היתה 100% והספציפיות 16.7%, ואילו הרגישות של FAFI היתה 100% והספציפיות 91.7%. האזור תחת העקומה ליחס אדום-ירוק להבחנה בין סרטניות לשפירות היה 0.647 ב-AFI ו-0.994 ב-FAFI. התוצאות מעידות שהדמייה על בסיס FAFI הבחינה בין פוליפים סרטניים לבין פוליפים שפירים.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Lim L.G. et al., Endoscopy. 2011: Fluorescein-enhanced autofluorescence imaging for accurate differentiation of neoplastic from non-neoplastic colorectal polyps: a feasibility study.

נושאים קשורים:  סרטן מעי,  קולונסקופיה,  FAFI,  AFI,  פלורסין,  מחקרים
תגובות