• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
אבחון מוקדם

כלבים יכולים לזהות סרטן מעי באמצעות חוש הריח

הכלבים קיבלו להרחה דוגמאות זיעה וצואה של אנשים בריאים ושל אנשים חולים בסרטן המעי. הרגישות והספציפיות של הזיהוי על-ידי הכלבים היו קרובות לאלה שמושגות בקולונסקופיה

28.02.2011, 14:06

יום הסרטן הבינלאומי, 4 בפברואר

במחקר שנערך ביפן קיבלו כלבי לברדור-רטריבר שאומנו לזהות סרטן דוגמאות זיעה וצואה של אנשים בריאים ושל אנשים חולים בסרטן המעי. לפני שהחלו בבדיקה של הדוגמאות, קיבלו הכלבים להרחה דוגמאות מחולה בסרטן המעי. על הכלבים המאומנים היה לאתר ריחות שמצויים בדוגמה הזו ולא בדוגמאות של אנשים בריאים. הדוגמאות לבדיקה חולקו ל"חמישיות" שכללו דוגמה מחולה וארבע דוגמאות מאנשים בריאים. על הכלבים היה להריח את כל הדוגמאות ולהתיישב לפני הדוגמה שזיהו כדוגמה מחולה. המיקום היחסי של הדוגמה מהחולה היה אקראי.

מתוצאות הבדיקה של 33 "חמישיות" של דוגמאות עולה שהרגישות של הזיהוי בדוגמאות הצואה יחסית לזו של קולונסקופיה היתה 97% והספציפיות היחסית 99%. הרגישות היחסית של הזיהוי בדוגמאות הזיעה היתה 91% והספציפיות היחסית 99%. הזיהוי לא הושפע מריחות של עישון, דלקות או גידולים שפירים.

המחקר מצביע על כך שקיימות בדוגמאות הזיעה והצואה מולקולות נדיפות שייחודיות לחולים בסרטן המעי. זיהוי של מולקולות כאלה יתרום לפיתוח בדיקות לא-פולשניות לסריקות לזיהוי סרטן מעי. גם אם בדיקות כאלה לא תהינה מדויקות דיין לשמש לאבחנה הן תוכלנה לסייע באיתור האנשים שיפיקו תועלת מרבית מבדיקה פולשנית.

ערכה ד"ר דורית שנון

מקור:
Sonoda H. et al., Gut 2011: Colorectal cancer screening with odour material by canine scent detection

נושאים קשורים:  אבחון מוקדם,  אונקולוגיה,  סרטן מעי,  כלבים עובדים,  יום הסרטן הבינ"ל,  מחקרים
תגובות