• יו"ר: פרופ' חיים שירין
  • מזכיר: ד"ר ליאור כ"ץ
  • גזבר: פרופ' ריפעת ספדי
  • חברי איגוד: ד"ר טובה רייניס, ד"ר מיכל אופנהיים, ד"ר נעים אבו-פרחה וד"ר לב ליכטנשטיין

החדשות

21.05.2020, 14:53
21.04.2020, 11:32
20.04.2020, 09:45
02.04.2020, 09:53
25.03.2020, 13:06
22.03.2020, 17:25
11.03.2020, 14:16